Serviciile noastre

bigstock-Cubes-30923570
Consultantă

Acordam consultanță de specialitate tuturor celor interesati, persoane fizice sau juridice, in baza cunostiitelor teoretice dar mai ales a experientei profesionale.
Consilierea in domeniul cadastrului, topografiei, geodeziei si al cartii funciare poate consta in:
- deslusirea tuturor aspectelor tehnico-juridice particulare ale fiecarui caz in parte
- gasirea acelor solutii practice, de rezolvare a fiecarui caz in parte, care să tină seama de cerintele tehnice dar mai ales de limitarile legale in domeniul cadastrului, topografiei  si a cartii funciare
- stabilirea pasilor concreti ce trebuie parcurși si lămurirea formalităților necesare 
- lămurirea aspectelor adiacente domeniului cadastrului, topografiei si cartii funciare 


1Documentații cadastrale

Întocmim la cerere orice documentație cadastrală necesară pentru inscrierea in cadastru si cartea funciară a imobilelor, indiferent dacă sunt terenuri si/sau constructii, cum ar fi:
- prima inscriere in cadastru
- dezmembrare /alipire
- inscriere de constructie noua sau de actualizare constructie existenta
- radiere de constructie
- modificare de suprafata si/sau limite
- schimbare categorie de folosinta teren si/sau destinatie constructie
- apartamantare/reapartamentare
- constituire servitute de trecere sau drept de uz, abitatie
- reconstituire carte funciara
- alte tipuri de documentatii cadastrale 


bigstock--D-Man-Surveyor-With-Station--52752388Topografie
Oferim servicii topografice pentru:
- obtinerea autorizatiei de construire / a autorizatie de demolare
- intocmire PUD, PUZ, PUG.,
- proiectare retele: electrice, gaz, apa, canalizare.
- incheierea unor contracte de inchiriere, arendare, concesionare,
- identificarea proprietarilor reali ai terenului
- obtinere aviz de scoatere din circuitul agricol,
- obtinere decizie de atribuire a numarului postal
- trasari /intarusari
- alte cazuri cand este nevoie de un plan topografic sau servicii topografice


bigstock-Magnifying-Glass-35669732Geodezie
Geodezia se ocupă cu studiul formei și a dimensiunilor Pământului, cu tehnica măsurării și a reprezentării cartografice sau numerice a suprafeței lui.
Oferim diferite servicii geodezice cum ar fi
-determinarea poziției unor puncte/obiecte într-un anumit sistem de referință.
-proiectarea și realizarea reţelelor geodezice
-compensarea în bloc a rețelelor geodezicesau compensarea unui ,,grup de puncte
-trasarea pe teren a lucrarilor proiectate
-realizarea de harti tematice;
-vectorizare planuri sau harti.
-alte lucrari geodezice precum si consultanta de specialitate

 

scroll back to top
Copyright © 2024 Cadastru | topografie | carte funciara. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.