Extrasul de carte funciara

5Extrasul de carte funciară este acel înscris in care sunt prezentate informațiile cuprinse in cartea funciara referitoare la un imobil. In extrasul de carte funciara se prezinta insa numai acele informatii "active" din cartea funciara respectiv cele care nu sunt radiate.
Extrasul de carte funciară este asadar un rezumat al cărtii funciare datorita faptului ca in el sunt reflectate numai acele mentiuni care sunt valabile (nu sunt radiate) la momentul eliberarii extrasului de carte funciară.

Înscrierile efectuate in cartea funciară cu privire la un imobil dar radiate pană la data solicitarii extrasului de carte funciară nu se evidențiază in acesta. Pentru a cunoaște intregul istoric al unui imobil este nevoie fie de studierea carții funciare la sediul OCPI, fie de solicitarea de eliberare a unei copii certificate după cartea funciară.


Cartea funciară este un registru in care se fac in permanență inscrieri indiferent de felul acestora, astfel încat extrasele de carte funciara ale aceluiasi imobil solicitate la momente diferite in timp diferă in funcție de modificarile efectuate in cartea funciară.

In prezent se intocmesc si eliberează două tipuri de extrase de carte funciară in funcție de scopul urmarit de solicitant.

A. Extrasul de carte funciară pentru informare
- poate fi solicitat de orice persoana fără a justifica un interes
- dovedeste situatia de carte funciară existenta la momentul emiterii
- poate fi necesar la diferite institutii sau autoritati
- nu are termen de valabilitate ( el reflecta situatia de carte funciara doar de la momentul redactarii)
- se elibereaza in baza unei cereri si platii unui tarif de eliberare

Pentru a obtine un extras de informare, a oricarui imobil indiferent de proprietar, persoana interesata trebuie să urmeze o anumita procedura:
- completeaza o CERERE tipizată pentru obținerea extrasului de carte funciară pentru informare ( conform mentiunilor din cerere, este obligatoriu a se cunoște numarul de carte funciară, numarul topografic sau numarul cadastral si localitatea unde este situat imobilul - in lipsa acestor mentiuni cererea nu va putea fi inregistrata)
- se prezinta personal la sediul oficiului sau biroului teritorial competent, in vederea inregistrarii cererii sau trimite aceasta cerere spre inregistrare prin fax, posta sau email
- plateste tariful de inscriere in cuantum de 20 lei, fie la caseria oficiului sau biroului teritorial, fie prin ordin de plata (in acest caz insa eliberarea extrasului este conditionata de confirmarea intrării sumei in contul oficiului teritorial)

Observatii: 
Tariful ANCPI de eliberare in regim de urgenta 100 lei
Termenul de eliberare in regim normal este de 3 zile iar in regim de urgență termenul este de 1 zi
Pentru documentațiile cadastrale, pe care le intocmim, putem solicita si obține noi extrasul de carte funciară, fără sa percepem pentru acest serviciu vreun onorariu suplimentar. B. Extrasul de carte funciară pentru autentificare
- poate fi solicitat doar de către notarul public care va autentifica un act 
- dovedeste situatia de carte funciară existenta la momentul emiterii
- este obligatoriu la autentificarea actelor translative de drepturi reale imobiliare
- are ca efect blocarea cărtii funciare pe un termen de maxim 10 zile (perioadă in care nu se pot efectua alte in cartea funciară decat cea pentru care a fost solicitat extrasul de carte funciară)
- se elibereaza in baza unei cereri si platii unui tarif de eliberare*
* la completarea cererii este obligatoriu sa se cunoască numarul de carte funciară in care este inscris imobilul precum si numarul topografic sau cadastral

Tariful ANCPI de eliberare este de 40 lei tariful ANCPI de eliberare in regim de urgenta 200 lei

Termenul de eliberare este de 1 zi iar in regim de urgență se elibereaza in aceeasi zi

scroll back to top
Copyright © 2024 Cadastru | topografie | carte funciara. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.