Înscrierea provizorie in cartea funciara

Înscrierea in cartea funciară a drepturilor reale imobiliare afectate de o conditie suspensiva sau rezolutorie, a drepturilor reale imobiliare dobandite sau stinse in baza unei hotarari judecatoresti care nu este definitivă poartă denumirea de înscriere provizorie. Totodata partile pot conveni ca dreptul real imobiliar constituit, modificat sau transmis  sa fie doar inscris provizoriu in cartea funciară.

Drepturile reale  susceptibile de a fi inscrise provizoriu in cartea funciară sunt aceleași cu drepturile care pot fi intabulate respectiv: dreptul de proprietate; dreptul de superficie; dreptul de uzufruct; dreptul de uz; dreptul de abitaţie; dreptul de servitute; dreptul de administrare; dreptul de concesiune; dreptul de folosinţă; drepturile reale de garanţie; alte drepturi cărora legea le recunoaşte acest caracter, în măsura in care au ca obiect un imobil -teren cu sau fără construcții.

După inscrierea provizorie in cartea funciară a unui drept tabular incepe practic o perioada tranzitorie in care imobilul are de exemplu un proprietar intabulat si un alt proprietar inscris provizoriu. Această perioadă tranzitorie incetează la momentul in care dreptul înscris provizoriu fie se intabulează, fie se radiază. Operatiunea prin care dreptul înscris provizoriu se intabulează poartă denumirea de justificare a inscrierii provizorii.

Inscrierea provizorie a drepturilor reale imobiliare se face in scopul obtinerii si conservarii rangului inscrierii. Odată cu transformarea inscrierii provizorii in intabulare, rangul  inscrierii va fi dat de data la care a fost inscris provizoriu dreptul si nu de data cand inscrierea lui a fost transformata in intabulare cu efecte in ceea ce opozabilitatea sau constituirea dreptului.

În cazurile in care se constituie, se transmite, se modifică sau se stinge un drept tabular si sunt indeplinte doar conditiile de inscriere provizorie aceasta inscriere trebuie solicitata a fi făcută în cartea funciară, in lipsa cererii dreptul nefiind opozabil tertilor.

Înscrisurile, cererile sau formularele necesare pentru inscrierea provizorie a diferitelor drepturi tabulare le gasiti in pagina acte necesare.

Tarifele solicitate de ANCPI pentru inscrierea provizorie a diferitelor drepturi tabulare le gasiti aici.
Onorarii notariale cu valoare orientativă percepute pentru autentificarea diferitelor inscrisuri le gasiti aici

Daca aveti nevoie de consultanță legata de inscrierile in cartea funciară  vă rugăm sa ne contactați.

scroll back to top
Copyright © 2024 Cadastru | topografie | carte funciara. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.