Notările in carte funciară

servicii consultanta cartea funciara notareaÎnscrierea in cartea funciară a altor drepturi decât cele reale imobiliare, a faptelor sau raporturilor juridice in legatura cu imobilul din cartea funciară poartă denumirea de notare. In cartea funciară se notează insă doar acele drepturi, fapte sau raporturi juridice pentru carelegea a prevazut in mod expres posibilitatea notării in cartea funciară cum ar fi:


1. punerea sub interdicţie judecătorească şi ridicarea acestei măsuri;
2. cererea de declarare a morţii unei persoane fizice, hotărârea judecătorească de declarare a morţii şi cererea de anulare sau de rectificare a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii;
3. calitatea de bun comun a unui imobil;
4. convenţia matrimonială, precum şi modificarea sau, după caz, înlocuirea ei;
5. destinaţia unui imobil de locuinţă a familiei;
6. locaţiunea şi cesiunea de venituri;
7. aportul de folosinţă la capitalul social al unei societăţi;
8. interdicţia convenţională de înstrăinare sau de grevare a unui drept înscris;
9. vânzarea făcută cu rezerva dreptului de proprietate;
10. dreptul de a revoca sau denunţa unilateral contractul;
11. pactul comisoriu şi declaraţia de rezoluţiune sau de reziliere unilaterală a contractului;
12. antecontractul şi pactul de opţiune;
13. dreptul de preempţiune născut din convenţii;
14. intenţia de a înstrăina sau de a ipoteca;
15. schimbarea rangului ipotecii, poprirea, gajul sau constituirea altei garanţii reale asupra creanţei ipotecare;
16. deschiderea procedurii insolvenţei, ridicarea dreptului de administrare al debitorului supus acestei măsuri, precum şi închiderea acestei proceduri;
17. sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor ori veniturilor sale;
18. acţiunea în prestaţie tabulară, acţiunea în justificare şi acţiunea în rectificare;
19. acţiunile pentru apărarea drepturilor reale înscrise în cartea funciară, acţiunea în partaj, acţiunile în desfiinţarea actului juridic pentru nulitate, rezoluţiune ori alte cauze de ineficacitate, acţiunea revocatorie, precum şi orice alte acţiuni privitoare la
alte drepturi, fapte, alte raporturi juridice în legătură cu imobilele înscrise;
20. punerea în mişcare a acţiunii penale pentru o înscriere în cartea funciară săvârşită printr-o faptă prevăzută de legea penală.
21. incapacitatea sau restrângerea, prin efectul legii, a capacităţii de exerciţiu ori de folosinţă;
22. declaraţia de utilitate publică în vederea exproprierii unui imobil;
23. orice alte fapte sau raporturi juridice care au legătură cu imobilul şi care sunt prevăzute în acest scop de lege
Notarea se face in scopul opozabilitatii fată de terti a dreptului sau faptului  regula fiind ca ea se face la cererea persoanelor interesate iar prin exceptie exista si cazuri in care se face din oficiu.

Pentru a vedea care sunt înscrisurile necesare si modelul cereri pentru notarea diferitelor drepturi, acte, fapte sau raporturi juridice puteti consulta pagina de acte necesare.

Tarifele solicitate de ANCPI pentru notarea  in cartea funciară le gasiti in pagina noastra de tarife. 
Daca aveti nevoie de consultanță legata de notarea unor drepturi, fapte sau raporturi juridice in cartea funciară,  vă rugăm sa ne contactați.

scroll back to top
Copyright © 2024 Cadastru | topografie | carte funciara. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.