Serviciile noastre cadastrale

1

 

Intocmim toată gama de documentații cadastrale prevazute de dispozițiile legale in vigoare, pentru evidențierea in cartea funciară a oricăror modificări ce intervin la imobile, indiferent dacă acestea sunt terenuri si/sau construcții.

 

Documentații cadastrale privitoare la
TERENURI 
               Documentații cadastrale privitoare la
           CONSTRUCȚII

2Prima înscriere
Este operatiunea prin care un imobil - teren cu sau fara constructie neinscris in cartea funciară se introduce in sistemul de cadastru si carte funciara

11Înscriere constructii
Construcțiile indiferent de destinație, de proprietar sau de anul construirii lor trebuie inscrise in cadastru si cartea funciara fie la finalizare fie pe stadii de executie.

3Dezmembrare (dezlipire)
Dezlipirea este operatiunea prin care un imobil teren cu sau fara constructii inscris in cartea funciara se imparte in doua sau mai multe imobile cu suprafete egale sau inegale.

12Radiere constructii
Daca in cartea funciara este inscrisă o constructie dar aceasta nu mai exista in realitate este necesara modificarea cartii funciare prin radierea constructiei

4Alipire
Alipirea este operatiunea prin care doua sau mai multe imobile inscrise in cartea funciară se unesc formand un sigur imobil

13Schimbare destinație
Constructiile si unitatile individuale (apartamente) îsi pot schimba destinația sau descrierea de la momentul edificării in functie de necesitatile proprietarilor.

omulet-modificare suprafataModificare suprafata
Punerea in acord intre suprafata masurata si cea inscrisă in cadastru si cartea funciara se face prin intocmirea unei documentații cadastrale de modificare de suprafata.

14Apartamentare
Este operatiunea prin care o constructie se imparte in doua sau mai multe unitati individuale distincte (apartamente).

omulet -modificare limiteModificare limite
Evidentierea in cadastru a limitelor reale actuale ale unui imobil in raport de cele mentionate in planurile existente se face prin intocmirea unei documentații cadastrale.

15Alipire apartamente
Alipirea este operatiunea prin care doua sau mai multe apartamente se unesc rezultand fie un nou apartament, fie se reintregeste constructia.

7Schimbare categorie folosinta
Categoria de folosinta a unui teren este o caracterizare codificată din punctul de vedere al destinaţiei acestuia.
Modificarea acesteia in cartea funciară se face in baza unei documentații cadastrale

16Relevee constructii
Releveul reprezintă o reprezentare grafică la scară a elementelor unei construcții, ale unui ansamblu de construcții sau ale unui detaliu constructiv in urma masurării acestora.

8Inscriere drept de servitute
Cand dreptul de servitute priveste doar o parte din imobil (are un anumit traseu) inscrierea in cartea funciară se face si in baza unei documentații cadastrale.

17Inscriere drept de uz, abitatie
Când dreptul de uz sau abitatie priveste o parte dintr-un imobil ( o camera, un etaj, etc...)  atunci la inscrierea lui in cartea funciară se solicita si o documentatie cadastrală

9Reconstituirea cărţii funciare
Cărtile funciare distruse pierdute sau sustrase se reconstituie la cererea proprietarilor folosind in acest scop si documentații cadastrale.

10Plan parcelar  
Planul parcelar este reprezentarea grafica a unei tarlale care contine limitele tuturor imobilelor din tarla si detaliile stabile din teren ce o definesc.

scroll back to top
Copyright © 2024 Cadastru | topografie | carte funciara. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.