Apartamentarea

servicii apartamentareApartamentarea este operatiunea tehnico/juridica prin care o constructie înscrisa in cartea funciară se imparte în doua sau mai multe unitati individuale distincte (apartamente). Este cel mai des întalnită in cazul blocurilor de locuinte dar este posibila  în cazul oricărei constructii.


Specific apartamentarii este faptul ca în urma finalizarii sale constructia se transforma intr-un condominiu compus din:
- două sau mai multe unitati individuale
- parti de uz comun 

Partile de uz comun ale noului condominiu sunt terenul pe care se afla constructia ( cu intreaga suprafata inscrisa in cartea funciara), precum si spatiile din constructie si elementele constructive ale acesteia care nu se afla in componenta apartamentelor: fundatia, fatadele, casa scarii, sarpanta, terasa, uscatoriile, etc... 

Partile de uz comun sunt detinute in coproprietate pe cote parti, fiecarei unitati individuale revenindu-i o cota parte din acestea.


Subapartamentarea

Subapartamentarea este operatiunea tehnico/juridica prin care un apartament (unitate individuala) ce face parte dintr-un condominiu (de exemplu bloc de locuinte) se imparte la randul sau in doua sau mai multe unitati individuale distincte (apartamente). Subapartamentarii îi sunt aplicabile regulile apartamentarii.


Reapartamentarea

Reapartamentarea este operatiunea tehnico/juridica prin care se creaza un apartament (unitate individuala) din spatiile comune ramase in partile de uz comun ale unui condominiu de exemplu bloc de locuinte. 
Toate aceste operatiuni sunt finalizate doar la momentul inscrierii in cartea funciara 

 
Pasi ce se parcurg pentru realizarea apartamentarii unei constructii:

1. Contactați-ne pentru a începe demersurile necesare in vederea întocmirii documentației cadastrale.


2. Pregatiți-vă următoarele documente
:

 •   extras de carte funciară de informare (in lipsa lui putem obține noi acest extras de carte funciară)
 •   cerere de eliberare extras de carte funciară
 •   tariful de eliberare extras este de 20 lei, iar termenul de eliberare este de 2 zile lucratoare
 •   acordul creditorului ipotecar  (in cazul in care imobilul este ipotecat)
 •   copie dupa actele de identitate ale proprietarilor
 •   schite, planuri ale imobilului  (in situatia in care exista)


3. In baza acestor documente vom completa
formularele tip cerute de ANCPI/OCPI* pentru depunerea documentatiei la OCPI in vederea receptionarii si deschiderii cartilor funciare.


4. Întocmim documentația cadastrală in baza măsurării imobilului de către un specialist al nostru, în prezența proprietarului
.

 •   se analizeaza documentele detinute de proprietar si se stabileste data efecturarii masuratorilor
 •   in baza conventiei incheiate, persoana autorizata solicita de la OCPI informatiile din baza de date 
 •   se identifica limitele imobilului de catre proprietar împreuna cu persoana autorizata
 •   se masoara imobilul si vecinatatile lui
 •   se stabileste impreuna cu proprietarul care parti ale constructiei vor forma apartamente si care vor ramane in  partile de uz comun
 •   se prelucreaza la birou datele rezultate din masuratori


5. Depunem documentația cadastrală la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea receptionarii
.

 •   documentatia se depune la OCPI in trei exemplare in vederea receptionarii tehnice
 •   OCPI poate solicita completari si/sau poate dispune verificarea in teren a corectitudinii intocmirii documentatiei
 •   tariful solicitat de catre OCPI pentru RECEPTIONARE este de 60 lei pentru fiecare apartament  rezultat in urma apartamentarii iar termenul de receptionare este de 7 zile lucratoare.


6. Recepționarea documentatiei cadastrale de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 •   se emite un referat de admitere a receptionarii documentatiei cu alocare de numere cadastrale pentru fiecare apartament rezultat
 •   in acest moment apartamentarea este receptionata din punct de vedere TEHNIC
 •   la împlinirea termenului persoana autorizata ridica documentatia cadastrala receptionata de catre OCPI si o transmite o proprietarului in doua exemplare 


7. Incheierea actului autentic de apartamentare

 •   proprietarul se adreseaza unui notar public pentru autentificarea actului de apartamentare
 •   notarul public solicita OCPI eliberarea extrasului de carte funciară pentru autentificare
 •   in baza unui exemplar al documentatiei cadastrale de apartamentare receptionate si a extrasului de carte funciară pentru autentificare, se incheie si se autentifica actul de apartamentare
 •   notarul public depune la OCPI cererea de inscriere in cartea funciară a apartamentarii insotită de actul autentic de apartamentare si de un exemplar al documentatiei cadastrale de dezlipire receptionate
 •   tariful solicitat de catre OCPI pentru eliberarea extrasului de carte funciara pentru autentificare este de 40 lei iar termenul de eliberare este de o zi lucratoare
 •   tariful solicitat de catre OCPI pentru INSCRIEREA in cartea funciară a apartamentarii  este de 60 lei pentru fiecare apartament rezultat iar termenul de inscriere este de 7 zile lucratoare.


8. Inscrierea apartamentarii in cartea funciară

 •   in baza inscrisurilor mai sus mentionate OCPI  dispune prin incheiere de carte funciară inscrierea apartamentarii in cartea funciară
 •   in baza incheierii de carte funciară se creaza o carte funciara colectiva pentru intreaga constructie si se deschid carti funciare individuale cate una pentru fiecare apartament rezultat
 •   notarul public ridică incheierea de carte funciară si extrasele de carte funciară pentru informare


9. Informatii specifice reapartamantarii

 • intrucat in cazul reapartamentarii unitatea sau unitatile individuale noi create provin din partile de uz comun ale condominiului la realizarea reapartamentarii este necesar consimtamantul tuturor coproprietarilor
 • ca urmare a reapartamentarii se vor redistribui si cotele parti ce revin unitatilor individuale din partile de uz comun


Alte informatii relevante

Tariful OCPI de receptie si/sau de inscriere la urgentă este de patru ori valoarea normala
60 lei x 5/imobil rezultat
Termen de receptionare: 7 zile (3 zile la urgenta)
Termen de inscriere in cartea funciară: 7 zile (3 zile la urgenta)
Pagina de tarife si termene

 

Legislatie relevanta
Noul cod civil art.879,880
Legea nr.7/1996 republicată
Ordinul 700/2014 al directorului general al ANCPI

Copyright © 2024 Cadastru | topografie | carte funciara. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.