Relevee apartamente si/sau construcții

servicii relevee apartamenteReleveul reprezintă o reprezentare grafică la scară a elementelor unei construcții, ale unui ansamblu de construcții sau ale unui detaliu constructiv in urma masurării acestora.
Pentru diferite tipuri de documentatii cadastrale este necesară intocmirea releveului constructiei sau apartamentului acesta facand parte din cuprinsul documentației cadastrale respective (apartamentări, reapartamentari, inscriere dezmembraminte, schimbari de destinatie)
Realizarea releveului pentru intocmirea unei documentații cadastrale este 


Exista insă si situații in care nefiind nevoie de o documentație cadastrala specifică, proprietarul doreste realizarea releveului constructiei sau apartamentului din diferite motive cum ar fi:
- se doreste evaluarea imobilului in vederea accesarii unui credit bancar 
- se efectueaza amenajari sau recompartimentari interioare
- se incheie contracte de locatiune cu privire la anumite parti ale constructiei
- se doreste evidetierea spatiului interior pe categorii de suprafete si importanta
- se doreste calcularea sau recalcularea valorii de impozitare a constructiei


Pasii ce se parcurg pentru realizarea releveului

Contactati-ne in vederea realizarii releveului sau releveelor constructiei si/sau apartamentelor.
După ce stabilim de comun acord cu dumneavoastră, detaliile contractuale, putem incepe realizarea releveului cea ce presupune parcurgerea a două etape distincte:

A. Etapa de teren   In care ne vom deplasa la constructie pentru a efectua toate masuratorile necesare in scopul determinarii releveului constructiei si/sau apartamentului. Realizarea masuratorilor se face de regulă in prezenta proprietarului sau a reprezentantului acestuia. Masuratorile se pot insa realiza si in lipsa proprietarului caz in care proprietarul trebuie să puna la dispozitia echipei de teren informatiile tehnice necesare desfasurarii cat mai facile a lucrarilor si să permita accesul acesteia in cladire.

B. Etapa de birou   In care vom prelucra datele rezultate din masuratori si vom intocmi releveele in conformitate cu solicitarile beneficiarului. Pe parcursul prelucrarii datelor este posibil sa fie nevoie ca beneficiarul să participe la rezolvarea unor aspecte de natura tehnică, participare care se poate realiza fie la birou fi prin mijloacele de comunicare (email, fax, etc..)


Legislatie relevanta

Legea nr.50/1991 republicata

Alipire apartamente

servicii alipire apartamente
Alipirea a doua sau mai multor apartamente este operatiunea tehnico/juridica prin care aceste apartamente (unitati individuale) inscrise in cartea funciară se unesc si formează astfel un singur apartament sau dupa caz se reintregeste constructia (in situatia in care nu mai exista si alte apartamente). Aceasta noua unitate individuala se va inscrie intr-o nouă carte funciara in favoarea aceluias proprietar cu menținerea tuturor eventualelor sarcini sau drepturi existente.

Alipirea unor apartamente este finalizată doar la momentul deschiderii noi cărti funciare pentru acesta.Pasi ce se parcurg pentru realizarea alipirii unor apartamente:


1. Contactați-ne pentru a începe demersurile necesare in vederea întocmirii documentației cadastrale.
Vă stăm la dispoziție cu toate detaliile și lamuririle necesare, în vederea intocmirii documentației cadastrale la standardele cerute de ANCPI.  


2. Pregatiți-vă următoarele documente
:

 •   extrase de carte funciară de informare pentru fiecare apartament care se va alipi (daca nu aveți noi va putem obține acest extras de carte funciară)
 •   cerere de eliberare extras de carte funciară
 •   tariful de eliberare extras este de 20 lei, iar termenul de eliberare este de 2 zile lucratoare
 •   acordul creditorului ipotecar  (in cazul in care unul sau mai multe apartamente sunt ipotecate)
 •   copie dupa actele de identitate ale proprietarilor
 •   releveele apartamentelor (in situatia in care exista)


3. In baza acestor documente vom completa
formularele tip cerute de ANCPI/OCPI* pentru depunerea documentatiei la OCPI in vederea receptionarii si deschiderii cartii funciare.


4. Întocmim documentația cadastrală in baza măsurătorilor efectuate de către un specialist al nostru, în prezența proprietarului
.

 •   se analizeaza documentele detinute de proprietar si se stabileste data efecturarii masuratorilor
 •   in baza conventiei incheiate, persoana autorizata solicita de la OCPI informatiile din baza de date 
 •   se masoara apartamentele si dupa caz terenul
 •   se prelucreaza la birou datele rezultate din masuratori


5. Depunem documentația cadastrală la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea receptionarii
.

 •   documentatia se depune la OCPI in trei exemplare in vederea receptiei tehnice
 •   OCPI poate solicita completari si/sau poate dispune verificarea in teren a corectitudinii intocmirii documentatiei
 •   tariful solicitat de catre OCPI pentru RECEPTIONARE este de 60 lei, iar termenul de receptionare este de 7 zile lucratoare.


6. Recepționarea documentatiei cadastrale de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 •   se emite un referat de admitere a receptionarii documentatiei cu alocare de numar cadastral pentru apartamentul rezultat din alipire
 •   in acest moment alipirea este receptionata din punct de vedere TEHNIC
 •   la împlinirea termenului persoana autorizata ridica documentatia cadastrala receptionata de catre OCPI si o transmite o proprietarului in doua exemplare 


7. Incheierea actului autentic de alipire

 •   proprietarul se adreseaza unui notar public pentru autentificarea actului de alipire 
 •   notarul public solicita OCPI eliberarea extraselor de carte funciară pentru autentificare
 •   in baza unui exemplar al documentatiei cadastrale de alipire receptionate, a extraselor de carte funciară pentru autentificare se incheie si se autentifica actul de alipire
 •   notarul public depune la OCPI cererea de inscriere in cartea funciară a alipirii insotită de actul autentic de alipire si de un exemplar al documentatiei cadastrale de alipire receptionate
 •   tariful solicitat de catre OCPI pentru eliberarea extrasului de carte funciara pentru autentificare este de 40 lei iar termenul de eliberare este de o zi lucratoare
 •   tariful solicitat de catre OCPI pentru INSCRIEREA in cartea funciară a alipirii este de 60 lei iar termenul de inscriere este de 7 zile lucratoare.


8. Inscrierea alipirii in cartea funciară

 •   in baza inscrisurilor mai sus mentionate OCPI  dispune prin incheiere de carte funciară inscrierea alipirii in cartea funciară
 •   in baza incheierii de carte funciară se inchid ( sistează) cartile funciare ale apartamentelor ce se alipesc  si se deschide o carte funciară nouă pentru apartamentul rezultat din alipire
 •   notarul public ridică incheierea de carte funciară si extrasul de carte funciară pentru informare

 

Alte informatii relevante
Tariful OCPI de receptie in regim de urgenta este de 300 lei
Termen de receptionare: 7 zile (3 zile la urgenta)
Tariful OCPI de inscriere in regim de urgenta este de 300 lei
Termen de inscriere in cartea funciară: 7 zile (3 zile la urgenta)
Pagina de tarife si termene

 

Legislatie relevanta
Noul cod civil art.879,880
Legea nr.7/1996 republicată
Ordinul 700/2014 al directorului general al ANCPI
Legea nr.50/1991 republicată
Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Copyright © 2024 Cadastru | topografie | carte funciara. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.