Alipire apartamente

servicii alipire apartamente
Alipirea a doua sau mai multor apartamente este operatiunea tehnico/juridica prin care aceste apartamente (unitati individuale) inscrise in cartea funciară se unesc si formează astfel un singur apartament sau dupa caz se reintregeste constructia (in situatia in care nu mai exista si alte apartamente). Aceasta noua unitate individuala se va inscrie intr-o nouă carte funciara in favoarea aceluias proprietar cu menținerea tuturor eventualelor sarcini sau drepturi existente.

Alipirea unor apartamente este finalizată doar la momentul deschiderii noi cărti funciare pentru acesta.Pasi ce se parcurg pentru realizarea alipirii unor apartamente:


1. Contactați-ne pentru a începe demersurile necesare in vederea întocmirii documentației cadastrale.
Vă stăm la dispoziție cu toate detaliile și lamuririle necesare, în vederea intocmirii documentației cadastrale la standardele cerute de ANCPI.  


2. Pregatiți-vă următoarele documente
:

 •   extrase de carte funciară de informare pentru fiecare apartament care se va alipi (daca nu aveți noi va putem obține acest extras de carte funciară)
 •   cerere de eliberare extras de carte funciară
 •   tariful de eliberare extras este de 20 lei, iar termenul de eliberare este de 2 zile lucratoare
 •   acordul creditorului ipotecar  (in cazul in care unul sau mai multe apartamente sunt ipotecate)
 •   copie dupa actele de identitate ale proprietarilor
 •   releveele apartamentelor (in situatia in care exista)


3. In baza acestor documente vom completa
formularele tip cerute de ANCPI/OCPI* pentru depunerea documentatiei la OCPI in vederea receptionarii si deschiderii cartii funciare.


4. Întocmim documentația cadastrală in baza măsurătorilor efectuate de către un specialist al nostru, în prezența proprietarului
.

 •   se analizeaza documentele detinute de proprietar si se stabileste data efecturarii masuratorilor
 •   in baza conventiei incheiate, persoana autorizata solicita de la OCPI informatiile din baza de date 
 •   se masoara apartamentele si dupa caz terenul
 •   se prelucreaza la birou datele rezultate din masuratori


5. Depunem documentația cadastrală la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea receptionarii
.

 •   documentatia se depune la OCPI in trei exemplare in vederea receptiei tehnice
 •   OCPI poate solicita completari si/sau poate dispune verificarea in teren a corectitudinii intocmirii documentatiei
 •   tariful solicitat de catre OCPI pentru RECEPTIONARE este de 60 lei, iar termenul de receptionare este de 7 zile lucratoare.


6. Recepționarea documentatiei cadastrale de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 •   se emite un referat de admitere a receptionarii documentatiei cu alocare de numar cadastral pentru apartamentul rezultat din alipire
 •   in acest moment alipirea este receptionata din punct de vedere TEHNIC
 •   la împlinirea termenului persoana autorizata ridica documentatia cadastrala receptionata de catre OCPI si o transmite o proprietarului in doua exemplare 


7. Incheierea actului autentic de alipire

 •   proprietarul se adreseaza unui notar public pentru autentificarea actului de alipire 
 •   notarul public solicita OCPI eliberarea extraselor de carte funciară pentru autentificare
 •   in baza unui exemplar al documentatiei cadastrale de alipire receptionate, a extraselor de carte funciară pentru autentificare se incheie si se autentifica actul de alipire
 •   notarul public depune la OCPI cererea de inscriere in cartea funciară a alipirii insotită de actul autentic de alipire si de un exemplar al documentatiei cadastrale de alipire receptionate
 •   tariful solicitat de catre OCPI pentru eliberarea extrasului de carte funciara pentru autentificare este de 40 lei iar termenul de eliberare este de o zi lucratoare
 •   tariful solicitat de catre OCPI pentru INSCRIEREA in cartea funciară a alipirii este de 60 lei iar termenul de inscriere este de 7 zile lucratoare.


8. Inscrierea alipirii in cartea funciară

 •   in baza inscrisurilor mai sus mentionate OCPI  dispune prin incheiere de carte funciară inscrierea alipirii in cartea funciară
 •   in baza incheierii de carte funciară se inchid ( sistează) cartile funciare ale apartamentelor ce se alipesc  si se deschide o carte funciară nouă pentru apartamentul rezultat din alipire
 •   notarul public ridică incheierea de carte funciară si extrasul de carte funciară pentru informare

 

Alte informatii relevante
Tariful OCPI de receptie in regim de urgenta este de 300 lei
Termen de receptionare: 7 zile (3 zile la urgenta)
Tariful OCPI de inscriere in regim de urgenta este de 300 lei
Termen de inscriere in cartea funciară: 7 zile (3 zile la urgenta)
Pagina de tarife si termene

 

Legislatie relevanta
Noul cod civil art.879,880
Legea nr.7/1996 republicată
Ordinul 700/2014 al directorului general al ANCPI
Legea nr.50/1991 republicată
Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

scroll back to top
Copyright © 2024 Cadastru | topografie | carte funciara. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.