Intabulare drept de uz sau abitatie

servicii inscriere uz abitatieDreptul de uz conferă titularului său atributele de posesie și folosință asupra unui bun aflat în proprietatea altuia, dar numai în limitele necesare satisfacerii trebuințelor lui și ale familiei sale.


Dreptul de abitatie  este acel drept care confera titularului posibilitatea de a locui în locuinţa nudului proprietar împreună cu soţul şi copiii săi, chiar dacă nu a fost căsătorit sau nu avea copii la data la care s-a constituit abitaţia, precum şi cu părinţii ori alte persoane aflate în întreţinere.

 
Când dreptul de uz si/sau de abitatie se constituie cu privire la un imobil in integralitatea lui, inscrierea in cartea funciară se face doar in baza actului prin care acestea s-au constituit. 


Când insă, dreptul de uz sau dreptul de abitatie a fost constituit doar cu privire la parti determinate dintr-un imobil ( o camera, un etaj, etc...)  atunci pentru inscrierea in cartea funciară a acestor drepturi este necesar ca pe langă actul de constituire să fie intocmita si o documentatie cadastrală prin care să fie evidentiata partea de imobil asupra căreia poartă dreptul de uz sau de abitatie. 


Pasi ce se parcurg pentru inscrierea dreptului de uz sau abitatie asupra unei parti din imobil


1. Contactați-ne pentru a începe demersurile necesare in vederea întocmirii documentației cadastrale.
Vă stăm la dispoziție cu toate detaliile și lamuririle necesare, în vederea intocmirii documentației cadastrale la standardele cerute de ANCPI. 


2. Pregatiți-vă următoarele documente
:

 •   extras de carte funciară de informare (in lipsa lui putem obține noi acest extras de carte funciară)
 •   cerere de eliberare extras de carte funciară
 •   tariful de eliberare extras este de 20 lei, iar termenul de eliberare este de 2 zile lucratoare
 •   copie dupa actele de identitate ale proprietarilor
 •   schite, planuri ale imobilului  (in situatia in care exista)


3. In baza acestor documente vom completa
formularele tip cerute de ANCPI/OCPI* pentru depunerea documentatiei la OCPI in vederea receptionarii si modificării cartii  funciare.


4. Întocmim documentația cadastrală in baza măsurării imobilului de către un specialist al nostru, în prezența proprietarului
.

 •   se analizeaza documentele detinute de proprietar si se stabileste data efecturarii masuratorilor
 •   in baza conventiei incheiate, persoana autorizata solicita de la OCPI informatiile din baza de date  
 •   se identifica limitele imobilului de catre proprietar împreuna cu persoana autorizata
 •   se masoara imobilul si vecinatatile lui
 •   se stabileste care este partea de imobil afectata de dreptul de uz sau de abitatie
 •   se prelucreaza la birou datele rezultate din masuratori


5. Incheierea actului autentic pentru constituirea dreptului de uz sau abitatie 

 •   proprietarul impreuna cu cel sau cei carora li se va constitui dreptul de uz sau abitatie se adreseaza unui notar public pentru autentificarea actului de constituire a dreptului de uz sau abitatie
 •   notarul public solicita OCPI eliberarea extrasului de carte funciară pentru autentificare
 •   tariful solicitat de catre OCPI pentru eliberarea extrasului de carte funciara pentru autentificare este de 40 lei iar termenul de eliberare este de o zi lucratoare
 •   in baza unui exemplar al documentatiei cadastrale nereceptionate, a certificatului de urbanism si a extrasului de carte funciară pentru autentificare, se incheie si se autentifica actul de constituire


7. Depunem documentația cadastrală la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea receptionarii si intabularii dreptului de uz sau abitatie

 •   documentatia se depune la OCPI in vederea receptiei si inscrierii insotita de actul autentic de constituire
 •   OCPI poate solicita completari si/sau poate dispune verificarea in teren a corectitudinii intocmirii documentatiei
 •   tariful de recepție este de 60 lei iar tariful pentru INTABULAREA in cartea funciară a dreptului de uz sau abitatie este de minim 60 lei (tariful de inscriere se calculeaza la valoarea dreptului de uz sau abitatie conform expertizei camerei notarilor publici fiind de 0,15% din aceasta valoare daca titularul dreptului este persoana fizica sau de 0,5% din valoare daca titularul dreptului este persoană juridică dar nu poate fi mai mic de 60 lei)
 •   termenul de receptionare si inscriere este de 7 zile lucratoare.


8. Recepționarea documentatiei cadastrale si intabularea dreptului de uz sau abitatie de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 • in baza inscrisurilor mai sus mentionate OCPI recepționeaza documentația si după caz atribuie imobilului un numar cadastral unic ( dacă imobilul era anterior identificat cu numar topografic)
 •   OCPI dispune prin incheiere de carte funciară intabularea dreptului de uz sau abitatie
 •   la implinirea termenului ridicam incheierea de carte funciară si extrasul de carte funciară pentru informare

Alte informatii relevante
Tariful OCPI de receptie si/sau de inscriere in regim de urgentă este de cinci ori tariful in regim normal
Termen de receptionare si inscriere: 7 zile (3 zile la urgenta)
Pagina de tarife si termene

 

Legislatie relevanta
Noul Cod Civil
Legea nr.7/1996 republicată
Ordinul 700/2014 al directorului general al ANCPI

scroll back to top
Copyright © 2024 Cadastru | topografie | carte funciara. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.