Radierea constructilor din cartea funciară

servicii radiere constructieDaca in cartea funciară este inscrisă o constructie dar aceasta nu mai exista in realitate este necesara modificarea cartii funciare prin radierea constructiei.


Modalitatea de radiere din cartea funciară difera în functie de modul de identificare al imobilului ( numar cadastral sau numar topografic)


Astfel pentru imobilele identificate doar cu numar topografic, radierea constructiilor din cartea funciară se realizeaza doar in baza actului administrativ eliberat de primaria pe raza careia este situat imobilul.


Pentru imobilele identificate cu numar cadastral este necesar ca pe langa actul administrativ sa fie intocmita si o documentatie cadastrală. 


Pasi ce se parcurg pentru radierea unei constructii (cu numar cadastral) din cartea funciară


1. Contactați-ne pentru a începe demersurile necesare in vederea întocmirii documentației cadastrale.
Vă stăm la dispoziție cu toate detaliile și lamuririle necesare, în vederea intocmirii documentației cadastrale la standardele cerute de ANCPI. 


2. Pregatiți-vă documentele necesare după cum urmează
:

A. Construcții care au fost demolate

 •   autorizația de demolare eliberata de primaria unde este situat imobilul, in copie legalizată
 •   procesul verbal de recepție la terminarea lucrarilor de demolare sau certificatul emis de primaria localitatii prin care se atesta finalizarea demolarii, în copie legalizată
 •   extras de carte funciară de informare (in lipsa lui putem obține noi acest extras de carte funciară)
 •   cerere de eliberare extras de carte funciară
 •   tariful de eliberare extras este de 20 lei, iar termenul de eliberare este de 2 zile lucratoare
 •   copie dupa actele de identitate ale proprietarilor
 •   schite, planuri ale imobilului  (dacă exista)


B. Construcții care nu mai exista in realitate din motive necunoscute 

 •   certificat emis de primaria localitatii prin care se atesta situatia reala din teren, în copie legalizată
 •   extras de carte funciară de informare (in lipsa lui putem obține noi acest extras de carte funciară)
 •   cerere de eliberare extras de carte funciară
 •   tariful de eliberare extras este de 20 lei, iar termenul de eliberare este de 2 zile lucratoare
 •   copie dupa actele de identitate ale proprietarilor
 •   schite, planuri ale imobilului  (dacă exista)


3. In baza acestor documente vom completa
formularele tip cerute de ANCPI/OCPI* pentru depunerea documentatiei la OCPI in vederea receptionarii si inscrierii constructiei in cartea  funciara.


4. Întocmim documentația cadastrală in baza măsurării imobilului de către un specialist al nostru, în prezența proprietarului
.

 •   se analizeaza documentele detinute de proprietar si se stabileste data efecturarii masuratorilor
 •   in baza conventiei incheiate, persoana autorizata solicita de la OCPI informatiile din baza de date  
 •   se identifica limitele imobilului de catre proprietar împreuna cu persoana autorizata
 •   se masoara imobilul si vecinatatile lui
 •   se prelucreaza la birou datele rezultate din masuratori


5. Depunem documentația cadastrală la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea receptionarii si radierii constructiei din cartea funciară
.

 •   documentatia se depune la OCPI in vederea receptiei si al radierii din cartea funciară insoțită de inscrisurile justificative mai sus mentionate
 •   OCPI poate solicita completari si/sau poate dispune verificarea in teren a corectitudinii intocmirii documentatiei
 •   tariful de recepție și înscriere este de 60 lei
 •   termenul de receptionare si inscriere este de 15 zile lucratoare.


6. Recepționarea si radierea din cartea funciară de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 • in baza inscrisurilor mai sus mentionate OCPI recepționeaza documentația si după caz atribuie imobilului un numar cadastral unic ( dacă imobilul era anterior identificat cu numar topografic)
 •   OCPI dispune prin incheiere de carte funciară radierea constructiei
 •   la implinirea termenului ridicam incheierea de carte funciară si extrasul de carte funciară pentru informare

 

Alte informatii relevante
Tariful OCPI de receptie si inscriere in regim de urgentă este de 5 ori tariful calculat pentru inscrierea in regim normal
Termen de receptionare si inscriere: 15 zile (5 zile la urgenta)
Pagina de tarife si termene

 

Legislatie relevanta
Noul cod civil art.914
Legea nr.7/1996 republicată
Ordinul 700/2014 al directorului general al ANCPI
Legea nr.50/1991 republicata

scroll back to top
Copyright © 2024 Cadastru | topografie | carte funciara. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.