Alipirea (comasare/contopire)

servicii dezmembrareAlipirea este operatiunea cadastrala - tehnico/juridica prin care doua sau mai multe imobile (terenuri cu sau fara constructii) alaturate, se unesc formand un sigur imobil.

Noul imobil se va inscrie in cadastru si intr-o nouă carte funciara in favoarea aceluias proprietar si cu menținerea tuturor sarcinilor sau drepturilor existente.

Alipirea este finalizată doar la momentul deschiderii noi cărti funciare pentru imobilul rezultat din unirea imobilelor initiale.

  Alipirea unor imobile in cadastru si cartea funciara se face parcurgand urmatori pasi:

 

1. Contactați-nepentru a începe demersurile necesare in vederea întocmirii documentației cadastrale.
Vă stăm la dispoziție cu toate detaliile și lamuririle necesare, în vederea intocmirii documentației cadastrale la standardele cerute de ANCPI. 

2. Pregatiți-vă următoarele documente
:

 •   extrase de carte funciară de informare pentru fiecare imobil care se va alipi (daca nu aveți noi va putem obține acest extras de carte funciară)
 •   cerere de eliberare extras de carte funciară
 •   tariful de eliberare extras este de 20 lei, iar termenul de eliberare este de 2 zile lucratoare
 •   acordul creditorului ipotecar  (in cazul in care unul sau mai multe imobile sunt ipotecate)
 •   copie dupa actele de identitate ale proprietarilor
 •   schite, planuri ale imobilelor  (in situatia in care exista)

 

3. In baza acestor documente vom completa formularele tip cerute de ANCPI/OCPI* pentru depunerea documentatiei la OCPI in vederea receptionarii si deschiderii cartii funciare.

4. Întocmim documentația cadastrală in baza măsurării imobilelor de către un specialist al nostru, în prezența proprietarului.

 •   se analizeaza documentele detinute de proprietar si se stabileste data efecturarii masuratorilor
 •   in baza conventiei incheiate, persoana autorizata solicita de la OCPI informatiile din baza de date 
 •   se identifica limitele imobilelor de catre proprietar împreuna cu persoana autorizata
 •   se masoara imobilele si vecinatatile lor
 •   se prelucreaza la birou datele rezultate din masuratori

 

5. Obtinerea certificatului de urbanism pentru alipire

 • depunem documentația la primaria localitatii unde sunt situate imobilele in vederea emiterii certificatului de urbanism de alipire

 

6. Depunem documentația cadastrală la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea receptionarii.

 •   documentatia se depune la OCPI in trei exemplare in vederea receptiei tehnice insotita de certificatul de urbanism pentru alipire
 •   OCPI poate solicita completari si/sau poate dispune verificarea in teren a corectitudinii intocmirii documentatiei
 •   tariful solicitat de catre OCPI pentru RECEPTIONARE este de 60 lei, iar termenul de receptionare este de 7 zile lucratoare.

 

7. Recepționarea documentatiei cadastrale de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 •   se emite un referat de admitere a receptionarii documentatiei cu alocare de numar cadastral pentru imobilul rezultat din alipire
 •   in acest moment alipirea este receptionata din punct de vedere TEHNIC
 •   la împlinirea termenului persoana autorizata ridica documentatia cadastrala receptionata de catre OCPI si o transmite o proprietarului in doua exemplare 

 

8. Incheierea actului autentic de alipire

 •   proprietarul se adreseaza unui notar public pentru autentificarea actului de alipire 
 •   notarul public solicita OCPI eliberarea extraselor de carte funciară pentru autentificare
 •   in baza unui exemplar al documentatiei cadastrale de alipire receptionate, a extraselor de carte funciară pentru autentificare si a certificatului de urbanism se incheie si se autentifica actul de alipire
 •   notarul public depune la OCPI cererea de inscriere in cartea funciară a alipirii insotită de actul autentic de alipire, de un exemplar al documentatiei cadastrale de alipire receptionate si de o fotocopie a certificatului de urbanism
 •   tariful solicitat de catre OCPI pentru eliberarea extrasului de carte funciara pentru autentificare este de 40 lei iar termenul de eliberare este de o zi lucratoare
 •   tariful solicitat de catre OCPI pentru INSCRIEREA in cartea funciară a alipirii este de 60 lei iar termenul de inscriere este de 7 zile lucratoare.

 

9. Inscrierea alipirii in cartea funciară

 •   in baza inscrisurilor mai sus mentionate OCPI  dispune prin incheiere de carte funciară inscrierea alipirii in cartea funciară
 •   in baza incheierii de carte funciară se inchid ( sistează) cartile funciare ale imobilelor ce se alipesc  si se deschide o carte funciară nouă pentru imobilul rezultat din alipire
 •   notarul public ridică incheierea de carte funciară si extrasul de carte funciară pentru informare

 

Alte informatii relevante
Tariful OCPI de receptie in regim de urgenta este de 300 lei
Termen de receptionare: 7 zile (3 zile la urgenta)
Tariful OCPI de inscriere in regim de urgenta este de 300 lei
Termen de inscriere in cartea funciară: 7 zile (3 zile la urgenta)
Pagina de tarife si termene


Legislatie relevanta

Noul cod civil art.879,880
Legea nr.7/1996 republicată
Ordinul 700/2014 al directorului general al ANCPI
Legea nr.50/1991 republicată
Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

scroll back to top
Copyright © 2024 Cadastru | topografie | carte funciara. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.