Dezmembrare (dezlipire)

servicii dezmembrareDezlipirea (dezmembrarea) este operatiunea cadastrala - tehnico/juridica prin care un imobil- teren se imparte in doua sau mai multe terenuri cu suprafete egale sau inegale.

Aceste noi imobile se vor inscrie fiecare in cadastru si cartea funciara in favoarea aceluias proprietar  cu menținerea tuturor sarcinilor sau drepturilor existente.

Dezlipirea (dezmembrarea) se finalizeaza doar atunci cand se deschid noi carti funciare pentru imobilele rezultate.


Dezmembrarea unui teren in cadastru si cartea funciara se face parcurgand urmatorii pasi:

1. Contactați-ne pentru a începe demersurile necesare in vederea întocmirii documentației cadastrale.

2. Pregatiți-vă următoarele documente:

 •   extras de carte funciară de informare (in lipsa lui putem obține noi acest extras de carte funciară)
 •   cerere de eliberare extras de carte funciară
 •   tariful de eliberare extras este de 20 lei, iar termenul de eliberare este de 2 zile lucratoare
 •   acordul creditorului ipotecar  (in cazul in care imobilul este ipotecat)
 •   copie dupa actele de identitate ale proprietarilor
 •   schite, planuri ale imobilului  (in situatia in care exista)

 

3. In baza acestor documente vom completa formularele tip cerute de ANCPI/OCPI* pentru depunerea documentatiei la OCPI in vederea receptionarii si deschiderii cartilor funciare.

4. Întocmim documentația cadastrală in baza măsurării terenului de către un specialist al nostru, în prezența proprietarului.

 •   se analizeaza documentele detinute de proprietar si se stabileste data efecturarii masuratorilor
 •   in baza conventiei incheiate, persoana autorizata solicita de la OCPI informatiile din baza de date 
 •   se identifica limitele imobilului de catre proprietar împreuna cu persoana autorizata
 •   se masoara imobilul si vecinatatile lui
 •   se prelucreaza la birou datele rezultate din masuratori

 

5. Obtinerea certificatului de urbanism pentru dezlipire*
*necesar doar la dezmembrarile in 3 sau mai multe loturi
-depunem documentația la primaria localitatii unde este situat imobilul in vederea emiterii certificatului de urbanism pentru dezlipire

 6. Depunem documentația cadastrală la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea receptionarii.

 •   documentatia se depune la OCPI in trei exemplare in vederea receptionarii tehnice
 •   OCPI poate solicita completari si/sau poate dispune verificarea in teren a corectitudinii intocmirii documentatiei
 •   tariful solicitat de catre OCPI pentru RECEPTIONARE este de 60 lei pentru fiecare lot rezultat in urma dezmembrarii  iar termenul de receptionare este de 7 zile lucratoare.

 

7. Recepționarea documentatiei cadastrale de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 •   se emite un referat de admitere a receptionarii documentatiei cu alocare de numere cadastrale pentru fiecare imobil rezultat
 •   in acest moment dezlipirea (dezmembrarea) este receptionata din punct de vedere TEHNIC
 •   la împlinirea termenului persoana autorizata ridica documentatia cadastrala receptionata de catre OCPI si o transmite o proprietarului in doua exemplare 

 

8. Incheierea actului autentic de dezlipire ( dezmembrare)

 •   proprietarul se adreseaza unui notar public pentru autentificarea actului de dezlipire 
 •   notarul public solicita OCPI eliberarea extrasului de carte funciară pentru autentificare
 •   in baza unui exemplar al documentatiei cadastrale de dezlipire receptionate si a extrasului de carte funciară pentru autentificare, se incheie si se autentifica actul de dezlipire
 •   notarul public depune la OCPI cererea de inscriere in cartea funciară a dezlipirii insotită de actul autentic de dezlipire si de un exemplar al documentatiei cadastrale de dezlipire receptionate si dupa caz de o fotocopie a certificatului de urbanism
 •   tariful solicitat de catre OCPI pentru eliberarea extrasului de carte funciara pentru autentificare este de 40 lei iar termenul de eliberare este de o zi lucratoare
 •   tariful solicitat de catre OCPI pentru INSCRIEREA in cartea funciară a dezlipirii este de 60 lei pentru fiecare lot rezultat in urma dezlipirii  iar termenul de inscriere este de 9 zile lucratoare.

9. Inscrierea dezlipirii in cartea funciară

 •   in baza inscrisurilor mai sus mentionate OCPI  dispune prin incheiere de carte funciară inscrierea dezlipirii in cartea funciară
 •   in baza incheierii de carte funciară se inchide ( sistează) cartea funciară a imobilului dezlipit si se deschid cărti funciare noi, cate una pentru fiecare imobil (lot) rezultat din dezlipire
 •   notarul public ridică incheierea de carte funciară si extrasele de carte funciară pentru informare

Alte informatii relevante
Tariful OCPI de receptie si/sau de inscriere la urgentă este de patru ori valoarea normala
60 lei x 5/imobil rezultat
Termen de receptionare: 7 zile (3 zile la urgenta)
Termen de inscriere in cartea funciară:  7 zile (3 zile la urgenta)
Pagina de tarife si termene

Legislatie relevanta
Noul cod civil art.879,880
Legea nr.7/1996 republicată
Ordinul 700/2014 al directorului general al ANCPI
Legea nr.50/1991 republicată
Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

scroll back to top
Copyright © 2024 Cadastru | topografie | carte funciara. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.