Intabulare servitute de trecere

servicii inscriere servituteServitutea de trecere conferă titularului (proprietar al fondului dominant) posibilitatea de a folosi imobilul proprietatea altei persoane in scopul treceri spre calea publică.

Dreptul de servitute de trecere presupune cel putin doua imobile apartinand unor proprietari diferiti, dintre care unul dintre imobile este fondul dominant (proprietarul lui are dreptul sa treacă) iar celalalt este fondul aservit (proprietarul lui permite trecerea).

Dreptul de servitute de trecere se constituie prin conventia partilor  ( proprietarii celor doua fonduri) sau prin uzucapiune.

Daca proprietarii celor două fonduri (dominant si aservit) constituie dreptul de servitute de trecere fara sa stabileasca un anumit traseu pe unde are voie sa treaca proprietarul fondului dominant, inscrierea in cartea funciară a acestui drept se face in baza actului de constituire incheiat in forma autentica notariala si a unui certificat de urbanism eliberat de primaria unitatii administrativ teritoriale pe raza careia unde se gasesc imobilele.


Daca insă, la constituirea dreptului de servitute de trecere, proprietarii celor două fonduri (dominant si aservit) dorec ca acest drept sa fie exercitat de catre proprietarul fondului dominant doar pe un anumit traseu ( doar pe acel traseu va putea trece proprietarul fondului dominant) la inscrierea in cartea funciară a acestui drept pe langă actul de constituire incheiat in forma autentica notariala si certificatul de urbanism eliberat de primaria unitatii administrativ teritoriale pe raza careia unde se gasesc imobilele este necesara si intocmirea unei documentatii cadastrale prin care se evidentiaza traseul servitutii de trecere.


Pasi ce se parcurg pentru inscrierea servitutii de trecere cu un traseu clar definit

1. Contactați-ne pentru a începe demersurile necesare in vederea întocmirii documentației cadastrale.
Vă stăm la dispoziție cu toate detaliile și lamuririle necesare, în vederea intocmirii documentației cadastrale la standardele cerute de ANCPI. 


2. Pregatiți-vă următoarele documente
:

 •   extras de carte funciară de informare (in lipsa lui putem obține noi acest extras de carte funciară)
 •   cerere de eliberare extras de carte funciară
 •   tariful de eliberare extras este de 20 lei, iar termenul de eliberare este de 2 zile lucratoare
 •   copie dupa actele de identitate ale proprietarilor
 •   schite, planuri ale imobilului  (in situatia in care exista)


3. In baza acestor documente vom completa
formularele tip cerute de ANCPI/OCPI* pentru depunerea documentatiei la OCPI in vederea receptionarii si modificării cartii  funciare.


4. Întocmim documentația cadastrală in baza măsurării imobilului de către un specialist al nostru, în prezența proprietarului
.

 •   se analizeaza documentele detinute de proprietar si se stabileste data efecturarii masuratorilor
 •   in baza conventiei incheiate, persoana autorizata solicita de la OCPI informatiile din baza de date  
 •   se identifica limitele imobilului de catre proprietar împreuna cu persoana autorizata
 •   se masoara imobilul si vecinatatile lui
 •   se prelucreaza la birou datele rezultate din masuratori
 •   se materializeaza in teren traseul dreptului de servitute


5. Obtinerea certificatului de urbanism 

 • in baza documentatiei intocmita de noi se solicita primariei localitatii pe raza careia se gasesc imobilele emiterea certificatului de urbanism pentru constituirea dreptului de servitute de trecere


6. Incheierea actului autentic pentru constituirea dreptului de servitute 

 •   proprietarii fondurilor dominant si aservit se adreseaza unui notar public pentru autentificarea actului de constituire a dreptului de servitute 
 •   notarul public solicita OCPI eliberarea extrasului de carte funciară pentru autentificare
 •   tariful solicitat de catre OCPI pentru eliberarea extrasului de carte funciara pentru autentificare este de 40 lei iar termenul de eliberare este de o zi lucratoare
 •   in baza unui exemplar al documentatiei cadastrale nereceptionate, a certificatului de urbanism si a extrasului de carte funciară pentru autentificare, se incheie si se autentifica actul de constituire


7. Depunem documentația cadastrală la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea receptionarii si intabularii dreptului de servitute de trecere

 •   documentatia se depune la OCPI in vederea receptiei si inscrierii insotita de actul autentic de constituire si de copia certificatului de urbanism
 •   OCPI poate solicita completari si/sau poate dispune verificarea in teren a corectitudinii intocmirii documentatiei
 •   tariful de recepție este de 60 lei iar tariful pentru INTABULAREA in cartea funciară a dreptului de servitute este de minim 60 lei (tariful de inscriere se calculeaza la valoarea dreptului de servitute de trecere conform expertizei camerei notarilor publici fiind de 0,15% din aceasta valoare daca proprietarii sunt persoane fizice sau de 0,5% din valoare daca proprietarii sunt persoane juridice dar nu poate fi mai mic de 60 lei)
 •   termenul de receptionare si inscriere este de 15 zile lucratoare.


8. Recepționarea documentatiei cadastrale si intabularea dreptului de servitute de trecere de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 • in baza inscrisurilor mai sus mentionate OCPI recepționeaza documentația si după caz atribuie imobilului un numar cadastral unic ( dacă imobilul era anterior identificat cu numar topografic)
 •   OCPI dispune prin incheiere de carte funciară intabularea dreptului de servitute
 •   la implinirea termenului ridicam incheierea de carte funciară si extrasul de carte funciară pentru informare

Alte informatii relevante
Tariful OCPI de receptie si/sau de inscriere in regim de urgentă este de cinci ori tariful in regim normal
Termen de receptionare si inscriere: 15 zile (5 zile la urgenta)
Pagina de tarife si termene

 

Legislatie relevanta
Noul Cod Civil art.755 si urmatoarele
Legea nr.7/1996 republicată
Ordinul 700/2014 al directorului general al ANCPI
Legea nr.50/1991 
Legea nr.350/2001

scroll back to top
Copyright © 2024 Cadastru | topografie | carte funciara. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.