Modificarea limitelor unui imobil

servicii modificare limite
Limitele intre proprietati sunt uneori diferite in realitate decat cele evidentiate in cadastru (planuri cadastrale sau topografice). 

De cele mai multe ori aceasta neconcordanță se constată când proprietarul doreste să construiască, să dezmembreze, să alipească doua sau mai multe imobile sau să vînda. Ea poate fi însotită si de o modificare de suprafată.

Punerea in acord intre limitele reale si cele din planurile existente se face prin intocmirea unei documentații cadastrale, cu acordul tuturor proprietarilor imobilelor.

 

Modificarea limitelor in cadastru se face parcurgand urmatori pasi:

1. Contactați-ne pentru a începe demersurile necesare in vederea întocmirii documentației cadastrale.
Vă stăm la dispoziție cu toate detaliile și lamuririle necesare, în vederea intocmirii documentației cadastrale la standardele cerute de ANCPI.

2. Pregatiți-vă următoarele documente:

 •   extras de carte funciară de informare (dacă nu il aveti, putem obține noi acest extras de carte funciară)
 •   cerere de eliberare extras de carte funciară
 •   tariful de eliberare extras este de 20 lei, iar termenul de eliberare este de 2 zile lucratoare
 •   copie dupa actele de identitate ale proprietarilor
 •   schite, planuri ale imobilului  (in situatia in care exista)


3. In baza acestor documente vom completa
formularele tip cerute de ANCPI/OCPI* pentru depunerea documentatiei la OCPI in vederea receptionarii si modificării cartii  funciare.


4. Întocmim documentația cadastrală in baza măsurării imobilului de către un specialist al nostru, în prezența proprietarului
.

 •   se analizeaza documentele detinute de proprietar si se stabileste data efecturarii masuratorilor
 •   in baza conventiei incheiate, persoana autorizata solicita de la OCPI informatiile din baza de date  
 •   se identifica limitele imobilului de catre proprietar împreuna cu persoana autorizata
 •   se masoara imobilul si vecinatatile lui
 •   se prelucreaza la birou datele rezultate din masuratori


5. Incheierea actului autentic pentru modificarea limitelor

 • in baza planului de amplasament si delimitare realizat de noi, proprietarii imobilelor se prezinta la un notar public in vederea autentificarii unei declaratii prin care consimt la modificarea limitelor imobilelor


6. Depunem documentația cadastrală la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea receptionarii si inscrierii modificării limitelor in cartea funciară
.

 •   documentatia se depune la OCPI in vederea receptiei si al inscrierii in cartea funciară insoțită de declaratiile in forma autentică ale proprietarilor
 •   OCPI poate solicita completari si/sau poate dispune verificarea in teren a corectitudinii intocmirii documentatiei
 •   tariful de recepție și înscriere este de 120 lei
 •   termenul de receptionare si inscriere este de 15 zile lucratoare.


7. Recepționarea si inscrierea in cadastru si cartea funciară de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 • in baza inscrisurilor mai sus mentionate OCPI recepționeaza documentația si după caz atribuie imobilului un numar cadastral unic ( dacă imobilul era anterior identificat cu numar topografic)
 •   OCPI dispune prin incheiere de carte funciară modificarea anexei I la foaia de avere a cartii funciare 
 •   la implinirea termenului ridicam incheierea de carte funciară si extrasul de carte funciară pentru informare


Alte informatii relevante

Procedura mai sus mentionață este valabila doar in situația in care toti proprietarii imobilelor sunt de acord cu limitele acestora
In situatia in care unul sau mai multi proprietari nu consimt la modificarea limitelor imobilelor, aceasta nu se va putea face decat pe cale judecatoreasca. 

Tariful OCPI de receptie si inscriere in regim de urgentă este de 480 lei la care se adauga tariful de receptie in regim normal (120 lei)  
Termen de receptionare si inscriere: 15 zile (5 zile la urgenta)
Pagina de tarife si termene

 

Legislatie relevanta
Noul Cod Civil art.914
Legea nr.7/1996 republicată
Ordinul 700/2014 al directorului general al ANCPI

scroll back to top
Copyright © 2024 Cadastru | topografie | carte funciara. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.