Modificarea suprafetei unui teren

servicii modificare suprafataIn practică se intampla adesea ca suprafata imobilului (teren cu sau fara constructii) să fie diferita in realitate decat cea care figureaza in cadastru si in cartea funciara sau de cea din actele de proprietate.

De cele mai multe ori aceasta neconcordanță se constată cand proprietarul doreste să construiască, să dezmembreze, să  alipească sau să  vinda.

Punerea in acord intre suprafata masurata si cea inscrisă in cadastru si cartea funciară se face prin intocmirea unei documentații cadastrale.

Modificarea suprafetei imobilului in cartea funciară se face dupa parcurgerea catorva etape:

 

1. Contactați-ne pentru a începe demersurile necesare in vederea întocmirii documentației cadastrale.
Vă stăm la dispoziție cu toate detaliile și lamuririle necesare, în vederea intocmirii documentației cadastrale la standardele cerute de ANCPI. 

2. Pregatiți-vă următoarele documente:

 •   extras de carte funciară de informare (in lipsa lui putem obține noi acest extras de carte funciară)
 •   cerere de eliberare extras de carte funciară
 •   tariful de eliberare extras este de 20 lei, iar termenul de eliberare este de 2 zile lucratoare
 •   copie dupa actele de identitate ale proprietarilor
 •   schite, planuri ale imobilului  (in situatia in care exista)


3. In baza acestor documente vom completa
formularele tip cerute de ANCPI/OCPI* pentru depunerea documentatiei la OCPI in vederea receptionarii si modificării cartii  funciare.


4. Întocmim documentația cadastrală in baza măsurării imobilului de către un specialist al nostru, în prezența proprietarului
.

 •   se analizeaza documentele detinute de proprietar si se stabileste data efecturarii masuratorilor
 •   in baza conventiei incheiate, persoana autorizata solicita de la OCPI informatiile din baza de date  
 •   se identifica limitele imobilului de catre proprietar împreuna cu persoana autorizata
 •   se masoara imobilul si vecinatatile lui
 •   se prelucreaza la birou datele rezultate din masuratori


5. Incheierea actului autentic pentru modificarea suprafetei in cartea funciară

 • in baza planului de amplasament si delimitare realizat de noi, proprietarul se prezinta la un notar public in vederea autentificarii unei declaratii prin care consimte la modificarea suprafeței in cartea funciară


6. Depunem documentația cadastrală la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea receptionarii si inscrierii modificării suprafetei in cartea funciară
.

 •   documentatia se depune la OCPI in vederea receptiei si al inscrierii in cartea funciară insoțită de declaratia in forma autentică a proprietarului
 •   OCPI poate solicita completari si/sau poate dispune verificarea in teren a corectitudinii intocmirii documentatiei
 •   tariful de recepție și înscriere este de 120 lei
 •   termenul de receptionare si inscriere este de 15 zile lucratoare.


7. Recepționarea si inscrierea in cadastru si cartea funciară de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 • in baza inscrisurilor mai sus mentionate OCPI recepționeaza documentația si după caz atribuie imobilului un numar cadastral unic ( dacă imobilul era anterior identificat cu numar topografic)
 •   OCPI dispune prin incheiere de carte funciară modificarea suprafetei imobilului 
 •   la implinirea termenului ridicam incheierea de carte funciară si extrasul de carte funciară pentru informare


Alte informatii relevante

Procedura mai sus mentionață este valabila doar in situația in care suprafata determinată in urma efectuării măsurătorilor este:

 •   mai mică decât cea inscrisă in cartea funciară
 •   mai mare decât cea inscrisă in cartea funciară cu pana la 15% pentru terenurile din intravilan sau cu până la 5% pentru terenurile din extravilan

Daca suprafata măsurată este mai mare decât cea inscrisă in cadastru si cartea funciară cu un procent mai mare decât cel de 15% respectiv 5% atunci modificarea este posibila numai pe cale judecătorească sau pe calea realizarii cadastrului sistematic pentru intregul secor cadastral unde se gaseste terenul.
In situatia in care imobilul nu este delimitat de limite materializate (garduri, constructii, etc) pe langa declaratia proprietarului este necesara intocmirea si a unui proces verbal de vecinatate impreună cu proprietarii terenurilor invecinate 

Tariful OCPI de receptie si inscriere in regim de urgentă este de 480 lei la care se adauga tariful de receptie in regim normal (120 lei)  
Termen de receptionare si inscriere: 15 zile (5 zile la urgenta)
Pagina de tarife si termene

 

Legislatie relevanta
Noul Cod Civil art.914
Codul fiscal art.248 alin.8
Legea nr.7/1996 republicată
Ordinul 700/2014 al directorului general al ANCPI

scroll back to top
Copyright © 2024 Cadastru | topografie | carte funciara. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.