Realizarea planurilor parcelare

servicii planuri parcelarePlanul parcelar este reprezentarea grafica a unei tarlale care contine limitele tuturor imobilelor din tarla si detaliile stabile din teren ce o definesc; planul parcelar devine plan cadastral dupa receptia si atribuirea numerelor cadastrale de catre oficiul teritorial ( art.1^1 din Ordinul nr.634/206).

Tarlaua este diviziunea cadastrala tehnica a unitatii administrativ-teritoriale delimitata prin detalii fixe, identificabile in teren, care nu sufera modificari in timp, cum ar fi cai de comunicatie, ape, diguri etc. ( art.1^1 din Ordinul nr.634/206).


Intocmirea planurilor parcelare se face de către persoane fizice sau juridice autorizate de catre ANCPI,  respectand standardele, normele si regulamentele ANCPI, la solicitarea autoritatilor publice locale si centrale sau a altor persoane interesate.

Planul parcelar se realizează atat in format analogic cât si in format digital (fisier .dxf si fisiere .cp), astfel incât informatiile să poată fi transferate in baza de date grafică a oficiului teritorial. Tabelul parcelar se va intocmi la rândul său in format analogic si in format digital, fisiere tip .xls. (art.21^3 din Ordinul nr.634/2006)

Plan parcelar nou, intocmit la solicitarea autoritatilor publice locale, centrale sau a persoanelor interesate

Procedura de intocmire a planului parcelar cea de avizare si de atribuire a numerelor cadastrale este reglementata de ANCPI

Realizarea planurilor parcelare se face in vederea atribuirii numerelor cadastrale tuturor imobilelor cuprinse in tarla restituite sau atribuite conform legilor fondului funciar. Numerele cadastrale se vor atribui inclusiv imobilelor care au la baza procese-verbale de punere in posesie eliberate conform legilor proprietatii. Titlurile de proprietate se vor emite in conformitate cu prevederile legilor fondului funciar, in baza planului parcelar receptionat cu numere cadastrale atribuite, devenit plan cadastral, se inscriu din oficiu in cartea funciara, inaintea transmiterii acestora catre proprietari. ( art.21^13 din Ordinul nr.634/2006)

 

Plan parcelar vechi, existent in arhiva O.C.P.I.

Datorita modului de aplicare a legilor fondului funciar, in decursul anilor, exista tarlale pentru care nu a fost intocmit plan parcelar la fel cum exista tarlale pentru care a fost intocmit plan parcelar dar acesta este doar in format analogic, este uneori eronat si de cele mai multe ori nu este intocmit in sistem stereografic 1970.

Pentru aceste tarlale este necesară intocmirea unui nou plan parcelar care sa respecte toate reglementarile tehnice in vigoare si prin care sa fie corectate erorile aparute la intocmirea planului parcelar existent.
Daca insă planul parcelar existent in arhiva oficiului teritorial a fost realizat cu respectarea normelor si regulamentelor tehnice in vigoare (in principal este in sistem stereografic 1970), directorul oficiului teritorial poate declansa procedura de atribuire a numerelor cadastrale imobilelor cuprinse in tarla, in baza referatului intocmit de seful serviciului arhiva si informatica si de inginerul sef. ( art.21^5 din Ordinul nr.634/2006)
In ambele cazuri, dupa incheierea procedurii privind atribuirea numerelor cadastrale imobilelor din planul parcelar, oficiul teritorial comunica primariei unitatii administrativ-teritoriale de care apartine tarlaua in cauza urmatoarele documente: a) planul parcelar receptionat cu numere cadastrale, in copie;  b) tabelul parcelar completat cu toate numerele cadastrale aferente imobilelor din tarla, in copie.

Aceste documente vor fi utilizate in activitatile administrative specifice ale OCPI dar si pentru informarea proprietarilor in vederea demarării, individual, a procedurii de inscriere in cartea funciară. ( art.21^12 din Ordinul nr.634/2006)

 

Alte informatii relevante
Realizarea unui plan parcelar este o lucrare complexă ce presupune pe langa măsurarea propriu-zisă a tarlalei, executarea unor lucrari specifice de proiectare, culegere de date, conclucrarea cu primaria unitatii administrativ teritoriale pe raza careia este situat terenul. De altfel realizarea planului parcelar depinde in cea mai mare masura de modul in care autoritatea locala intelege sa aplice legile fondului funciar si de conlucrarea intre aceasta si oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial.
Contactați-ne pentru lamurirea aspectelor legate de intocmirea unui plan parcelar.

 

Legislatie relevanta
Legea nr.7/1996 republicată
Legea fondului funciar nr.18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ordinul 700/2014 al directorului general al ANCPI
Procedura de receptie a planurilor parcelare
Precizari ANCPI privind tabelul parcelar

scroll back to top
Copyright © 2024 Cadastru | topografie | carte funciara. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.