Prima inscriere in cadastru si cartea funciară

prima inscriereAveți un teren neintabulat?
Doriti să îl înscrieți in cadastru si cartea funciară?

Inscrierea se realizează printr-o procedura numita "primă inscriere". Asa cum sugereaza si denumirea prima inscriere  este operatiunea tehnico/juridica prin care unui imobil (teren cu sau fară constructii) care nu este inscris in cartea funciară i se deschide o carte funciară proprie, concomitent cu atribuirea numarului cadastral si introducerea geometriei acestuia in cadastru.


Inscrierea unui imobil in cadastru si cartea funciara se face urmand urmatorii pasi:

1. Contactați-ne pentru a începe demersurile necesare in vederea întocmirii documentației cadastrale.
Vă stăm la dispoziție cu toate detaliile și lamuririle necesare, în vederea intocmirii documentației cadastrale la standardele cerute de ANCPI.

2. Pregatiți-vă următoarele documente:

 •   actele de proprietate în copie legalizată (de exemplu: titlu de proprietate, certificat de moștenitor, contracte translative de proprietate, acte de partaj, acte de dezmembrare/alipire extratabulara)
 • copie dupa actele de identitate ale proprietarilor
 •   schite, planuri ale imobilului  (in situatia in care exista)
 • certificat de atestare fiscala ( emis de primaria localitatii unde este situat terenul)
 •   adeverinte sau alte acte administrative doveditoare a situației actuale a terenului în cazul în care acesta a suferit modificari ( a fost introdus in intravilan, și-a schimbat categoria de folosinta, etc...)


3. In baza acestor documente vom completa
formularele tip cerute de ANCPI/OCPI* pentru depunerea documentatiei la OCPI in vederea receptionarii si deschiderii cartii funciare.


4. Întocmim documentația cadastrală in baza măsurării imobilului de către un specialist al nostru, în prezența proprietarului
.

 •   se analizeaza documentele detinute de proprietar si se stabileste data efecturarii masuratorilor
 •   in baza conventiei incheiate, persoana autorizata solicita de la OCPI informatiile din baza de date  
 •   se identifica limitele imobilului de catre proprietar împreuna cu persoana autorizata
 •   se masoara imobilul si vecinatatile lui
 •   se prelucreaza la birou datele rezultate din masuratori


5. Depunem documentația cadastrală la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea receptionarii, deschiderii carti funciare si al intabularii dreptului de proprietate
.

 •   documentatia se depune la OCPI in vederea receptiei si al inscrierii in cartea funciară
 •   OCPI poate solicita completari si/sau poate dispune verificarea in teren a corectitudinii intocmirii documentatiei
 •   recepția și înscrierea de către oficiul de cadastru este GRATUITĂ (dacă se solicita inscrierea doar in baza titlului de proprietate emis conform legiilor fondului funciar)
 •   in situatia in care titlul de proprietate originar este urmat si de alte documente de proprietate de exemplu certificat de mostenitor, contracte translative, etc..., tariful de recepție și înscriere este de 120 lei
 •   termenul de receptionare si inscriere este de 15 zile lucratoare.


6. Recepționarea si inscrierea in cadastru si cartea funciară de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 • in baza inscrisurilor mai sus mentionate OCPI, atribuie imobilului un numar cadastral unic
 •   OCPI dispune prin incheiere de carte funciară deschiderea unei carti funciare pentru imobil si intabularea dreptului de proprietate si a celorlate drepturi ce poarta asupra imobilului ( daca este cazul) 
 •  la implinirea termenului ridicam incheierea de carte funciară, extrasul de carte funciară pentru informare si planul de amplasament si delimitare


Alte informatii relevante

Tariful OCPI de receptie si inscriere in regim de urgentă este de 480 lei la care se adauga tariful de receptie in regim normal (0 lei sau 120 lei dupa caz)  
Termen de receptionare si inscriere: 15 zile (5 zile la urgenta)
Pagina de tarife si termene

Legislatie relevanta
Legea nr.7/1996 republicată
Ordinul 700/2014 al directorului general al ANCPI

scroll back to top
Copyright © 2024 Cadastru | topografie | carte funciara. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.