Reconstituire carte funciara

servicii reconstituire carte funciaraExista carti funciare (in format de hartie) care de-a lungul timpului, datorita modului defectuos de administrare de catre institutile statului (notariatul de stat, judecatorie, OCPI) s-au distrus integral sau partial, au fost pierdute sau au fost sustrase.


Aceste carti funciare se reconstituie fie din oficiu  fie la solicitarea proprietarilor sau a altor persoane interesate inscrisi intr-o asemenea carte funciară, folosind in acest scop toate inscrisurile justificative ale drepturilor inscrise in cartea funciara.


Dacă in evidentele (arhiva) Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară, există inscrisurile care au stat la baza deschiderii carti funciare si a efectuarii inscrierilor succesive, reconstituirea se realizeaza in baza unei cereri de inscriere insotită de o declaratie in formă autentică notarială a proprietarului din care să rezulte că este actualul proprietar al imobilului şi că situaţia imobilului a rămas neschimbată.

Dacă insă in evidentele (arhiva) Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară, lipsesc si inscrisurile care au stat la baza deschiderii cartii funciare reconstituirea cărtii funciare se face in baza actelor de proprietate in copie legalizata, a inscrisurilor justificative ale celorlate drepturi inscrise in cartea funciară ce se reconstituie, a unor extrase de carte funciară sau copii dupa aceasta (in situatia in care există), a declaratiei in formă autentică notarială a proprietarului din care să rezulte că este actualul proprietar al imobilului şi că situaţia imobilului a rămas neschimbată și a unei documentatii cadastrale


Pasi ce se parcurg pentru reconstituirea cărtii funciare in baza unei documentatii cadastrale  

1. Contactați-ne pentru a începe demersurile necesare in vederea întocmirii documentației cadastrale.
Vă stăm la dispoziție cu toate detaliile și lamuririle necesare, în vederea intocmirii documentației cadastrale la standardele cerute de ANCPI. 


2. Pregatiți-vă următoarele documente
:

 •   actele de proprietate in copie legalizată
 •   inscrisuri justificative ale celorlate drepturi inscrise in cartea funciară ( contracte de ipoteca, acte constitutive ale dreptului de uz, uzufruct, abitatie, servitute, contracte de inchiriere, etc...)
 •   extrase de carte funciară in original sau fotocopie sau copii ale cartii funciare dacă există
 •   orice inscris care dovedeste situatia veche de carte funciară
 •   copie dupa actele de identitate ale proprietarilor
 •   certificatul de atestare fiscală din care sa rezulte ca petentul este proprietar al imobilului
 •   schite, planuri ale imobilului  (in situatia in care exista)


3. In baza acestor documente vom completa
formularele tip cerute de ANCPI/OCPI* pentru depunerea documentatiei la OCPI in vederea receptionarii si reconstituirii cartii  funciare.


4. Întocmim documentația cadastrală in baza măsurării imobilului de către un specialist al nostru, în prezența proprietarului
.

 •   se analizeaza documentele detinute de proprietar si se stabileste data efecturarii masuratorilor
 •   in baza conventiei incheiate, persoana autorizata solicita de la OCPI informatiile din baza de date  
 •   se identifica limitele imobilului de catre proprietar împreuna cu persoana autorizata
 •   se masoara imobilul si vecinatatile lui
 •   se prelucreaza la birou datele rezultate din masuratori


5. Incheierea declaratiei de reconstituire a cărtii funciare

 •   proprietarul se prezinta la un notar public in vederea autentificarii unei declaratii pe proprie raspundere din care să rezulte: că este actualul proprietar al imobilului, care este descrierea imobilului (suprafata, categorie de folosinta, constructii), dacă exista si alte drepturi asupra imobilului si care sunt acestea ( de exemplu: ipoteca, servituti, uzufruct, uz, abitatie, locatiune, etc..) precum si faptul că situaţia imobilului a rămas neschimbată față de la ultima inscriere efectuată in cartea funciară ce se reconstituie.


6. Depunem documentația cadastrală la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea receptionarii si reconstituirii cărtii funciare
.

 •   documentatia se depune la OCPI in vederea receptiei si reconstituirii cărtii funciare insoțită de toate inscrisurile justificative inclusiv de declaratia in forma autentică a proprietarului
 •   OCPI poate solicita completari si/sau poate dispune verificarea in teren a corectitudinii intocmirii documentatiei
 •   serviciul de reconstituire carte funciară este gratuit
 •   termenul de receptionare si reconstituire este de 3 zile lucratoare.


7. Recepționarea si reconstituirea cărtii funciare de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 • in baza inscrisurilor mai sus mentionate OCPI recepționeaza documentația si după caz atribuie imobilului un numar cadastral unic ( dacă imobilul era anterior identificat cu numar topografic)
 •   OCPI dispune prin incheiere  reconstituirea cartii funciare
 •   la implinirea termenului ridicam incheierea de carte funciară si extrasul de carte funciară pentru informare


Alte informatii relevante

În cazul în care cartea funciară iniţială a fost găsită, cartea funciară reconstituită va fi sistată, iar înscrierile efectuate ulterior în cartea funciară reconstituită vor fi transcrise în cartea funciară iniţială.
Dacă reconstituirea se face din oficiu  ea trebuie adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin comunicarea încheierii de reconstituire precum şi publicarea într-un ziar de largă răspândire.


Legislatie relevanta

Legea nr.7/1996 republicată
Ordinul 700/2014 al directorului general al ANCPI

scroll back to top
Copyright © 2024 Cadastru | topografie | carte funciara. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.