Schimbarea categoriei de folosinta a unui teren

servicii schimbare categorie de folosintaCategoria de folosinta a unui teren este o caracterizare codificată din punctul de vedere al destinaţiei acestuia, în funcţie de scopul pentru care este utilizat.

În functie de destinatie terenurile sunt:

 •   terenuri cu destinatie agricola TDA
 •   terenuri cu destinatie forestiera TDF
 •   terenuri aflate permanent sub ape TDH
 •   terenuri aflate in intravilane TDI
 •   terenuri cu destinatii speciale TDSIn functie de scopul pentru care este utilizat terenurile pot avea urmatoarele categorii de folosinta:

 •   arabil A;  vii V;  livezi L;  pajisti (pasuni P si  fanete F);  paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera PD; ape curgatoare HR; ape statatoare HB;  cai de comunicatii rutiere DR; cai ferate CF; curti si curti cu constructii CC;  terenuri neproductive si degradate N.


Intrucat conform definitiei data de codul civil prin imobil se înţelege una sau mai multe parcele de teren alăturate, indiferent de categoria de folosinţă, este posibil ca un imobil sa fie compus din una sau mai multe parcele fiecare dintre ele cu aceeasi categorie de folosinta sau cu categorii de folosinta diferite.
Cel mai intalnit caz in care este necesara schimbarea categoriei de folosinta a unui teren este cel in care pe un teren care are o categorie de folosinta agricola (arabil, vie, livada, pasune, faneata) se doreste a se construi, motiv pentru care acest teren trebuie sa aiba cel putin o parcela cu categoria de folosinta curti -constructii CC, asa numita scoatere din circuitul agricol.
In practică se intampla ca proprietarul să doreasca sau să trebuiască, din diferite motive, să modifice categoria de folosinta a terenului integral sau doar partial prin creare de noi parcele.


Exista reguli general valabile tuturor schimbărilor de categorie de folosintă, dar există si norme specifice schimbării categoriei de folosinta a anumitor terenuri. Astfel exista norme specifice pentru schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor agricole, a pajistilor (pasuni P si  fanete F), a pădurilor, apelor, drumurilor, cailor ferate, etc...


In situatia in care imobilul-teren inscris in cartea funciară isi schimba in totalitate categoria de folosinta pentru evidentierea acesteia in cartea funciară aveti nevoie doar de inscrisurile justificative emise de autoritatile competente, in functie de specificul fiecărei categorii de folosintă.


Daca insă schimbarea categoriei de folosinta priveste doar o parte din terenul  inscris in cartea funciară, pe langă inscrisurile justificative emise de autoritatile competente este necesară, in toate cazurile, si intocmirea unei documentatii cadastrale.

 
Pasi ce se parcurg pentru intocmirea documentatiei cadastrale

1. Contactați-ne pentru a începe demersurile necesare in vederea întocmirii documentației cadastrale.
Vă stăm la dispoziție cu toate detaliile și lamuririle necesare, în vederea intocmirii documentației cadastrale la standardele cerute de ANCPI. 


2. Pregatiți-vă următoarele documente
:

 •   extras de carte funciară de informare (in lipsa lui putem obține noi acest extras de carte funciară)
 •   cerere de eliberare extras de carte funciară
 •   tariful de eliberare extras este de 20 lei, iar termenul de eliberare este de 2 zile lucratoare
 •   copie dupa actele de identitate ale proprietarilor
 •   schite, planuri ale imobilului  (in situatia in care exista)
 •   inscrisurile justificative ale schimbarii categoriei de folosinta a terenului ( autorizatie de constructie, decizii, avize, etc...)


3. In baza acestor documente vom completa
formularele tip cerute de ANCPI/OCPI* pentru depunerea documentatiei la OCPI in vederea receptionarii si modificării cartii  funciare.


4. Întocmim documentația cadastrală in baza măsurării imobilului de către un specialist al nostru, în prezența proprietarului
.

 •   se analizeaza documentele detinute de proprietar si se stabileste data efecturarii masuratorilor
 •   in baza conventiei incheiate, persoana autorizata solicita de la OCPI informatiile din baza de date  
 •   se identifica limitele imobilului de catre proprietar împreuna cu persoana autorizata
 •   se masoara imobilul si vecinatatile lui
 •   se prelucreaza la birou datele rezultate din masuratori


5. Depunem documentația cadastrală la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea receptionarii si inscrierii schimbarii categoriei de folosinta
.

 •   documentatia se depune la OCPI in vederea receptiei si al inscrierii in cartea funciară insoțită de inscrisurile justificative ale schimbarii categoriei de folosinta
 •   OCPI poate solicita completari si/sau poate dispune verificarea in teren a corectitudinii intocmirii documentatiei
 •   tariful de recepție și înscriere este de 60 lei
 •   termenul de receptionare si inscriere este de 15 zile lucratoare.


6. Recepționarea si inscrierea in cartea funciară de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 • in baza inscrisurilor mai sus mentionate OCPI recepționeaza documentația si după caz atribuie imobilului un numar cadastral unic ( dacă imobilul era anterior identificat cu numar topografic)
 •   OCPI dispune prin incheiere de carte funciară modificarea suprafetei imobilului 
 •   la implinirea termenului ridicam incheierea de carte funciară si extrasul de carte funciară pentru informare

 

Alte informatii relevante
Pentru a afla care sunt procedurile legale de obtinere a inscrisurilor justificative ale schimbarii categoriei de folosinta a terenului, specifice cazului dumneavoastra concret, va rugam sa ne contactati.


Tariful OCPI de receptie si inscriere in regim de urgentă este de 240 lei la care se adauga tariful de receptie in regim normal (60 lei)  
Termen de receptionare si inscriere: 15 zile (5 zile la urgenta)
Pagina de tarife si termene

 

Legislatie relevanta
Noul Cod Civil art.914
Legea nr.7/1996 republicată
Ordinul 700/2014 al directorului general al ANCPI
Legea nr.50/1991 - legea constructiilor
Codul silvic
OUG nr.34/2013

scroll back to top
Copyright © 2024 Cadastru | topografie | carte funciara. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.