Geodezie


servicii geodezieEste stiință aplicată care se ocupă cu studiul formei și a dimensiunilor Pământului, cu tehnica măsurării și a reprezentării cartografice sau numerice a suprafeței lui. Masuratorile(observațiile) geodezice se executa tinand cont de curbura Pamantului și de  refracția atmosferică terestră.

Deoarece  în procesul de determinare a formei si dimensiunilor Pământului intervin anumite principii, metode și tehnologii cât și evoluția fenomenelor geodinamice, determinarea poziției unor puncte/obiecte dată printr-un set de coordonate este variabilă în timp de la o epocă la alta.

Scopul geodeziei
: determinarea poziției unor puncte/obiecte într-un anumit sistem de referință, poziție care este dată printr-un set de coordonate la o anumită epocă.

 Asiguram urmatoarele servicii in domeniul geodeziei:

Incadrarea lucrărilor topo-geodezice realizate in sistem local de referință in sistemul de referință Stereografic 1970.
Proiectarea și realizarea reţelelor geodezice (indesirea rețelei de sprijin) cu ajutorul sistemului global de poziţionare GPS (Global Positioning System);
Indesiri sau extinderi de reţele geodezice locale ca rețea de sprijin a lucrărilor topografice-fotogrametrice de ridicare a unor obiective economice sau social-culturale de pe teritoriul României.
Determinari coordonate puncte geodezice de sprijin prin tehnologie GPS(metoda RTK si metoda statica).
Compensarea în bloc a rețelelor geodezice sau compensarea unui ,,grup de puncte”-ceea ce ofera o precizie ridicata de determinare a punctelor de sprijin deorece pozitia fiecărui punct depinde de poziția celorlalte puncte din rețea.
Realizarea nivelmentului geometric de înaltă precizie .
Transcalcul de coordonate  geodezice (B,L,h)_ETRS89 in sistemul  (x,y,H_MN)_Stereo70_elipsoid Krasovski42
Realizarea și compensarea măsurătorilor de nivelment geometric de inalta precizie.
Proiectarea , determinarea și materializarea punctelor de reper a Rețelei Topografice de Construcție(R.T.C.)
Trasarea pe teren a lucrarilor proiectate (constructii industriale si sociale, cai de comunicație, poduri, diguri, baraje, tunele, canale ) si urmarirea cu mare precizie a comportarii acestora in timp.
Realizarea de harti tematice;
Vectorizare planuri sau harti.scroll back to top
Copyright © 2024 Cadastru | topografie | carte funciara. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.