Schimbarea destinatie/descriere constructie sau apartament

servicii schimbare destinatieConstructiile si unitatile individuale (apartamente) au fiecare o anumita destinație la momentul edificării, dar pe parcursul existenței construcției sau apartamentului pot apărea situatii in care proprietari să dorească să schimbe destinația initială.


După destinatia lor constructiile pot fi clasificate astfel:
constructii de locuinte – CL
constructii administrative si social-culturale – CAS
constructii industriale si edilitare – CIE
constructii anexe – CA


Schimbarea destinatiei unei constructii sau a unui apartament trebuie evidențiată in cartea funciară. 
In practică de cele mai multe ori se intampla ca unei constructii cu destinatia de locuință să fie necesar sa i se schimbe această destinație, ca urmare a desfasurarii unor activitați economice.
Astfel desi clasificarea legala a construcților este cea de mai sus, in practică diferite institutii ale statului solicită proprietarilor să prezinte extrase de carte funciară în care în descrierea constructiei sau a apartamentului să figureze activitatea economică care urmeaza sa se desfasoare (magazin, spatiu de birouri, bacanie, frizerie, spalatorie, etc...) 


De cele mai multe ori odata cu schimbarea destinației constructiei sau apartamentului este necesară si o schimbare (modificare) a descrierii acestora (de exemplu un apartament compus initial din 2 camere, baie, bucătărie si hol isi schimba descrierea  fiind compus din spatiu de birouri, spatiu de receptie, baie).


Pasi ce se parcurg pentru radierea schimbarea destinatie si/sau a descrieri constructiei sau apartamentului din cartea funciară


1. Contactați-ne pentru a începe demersurile necesare in vederea întocmirii documentației cadastrale.
Vă stăm la dispoziție cu toate detaliile și lamuririle necesare, în vederea intocmirii documenției cadastrale la standardele cerute de ANCPI. 


2. Pregatiți-vă documentele necesare după cum urmează
:

 •   autorizația de construire si procesul verbal de receptie finala sau certificatul emis de primaria localitatii ( in situatia in care schimbarea destinatiei si/sau a descrierii se produce ca urmare a efectuarii unor modificări la constructie care conform legii necesita eliberarea autorizatiei de construire), în copie legalizată
 •   certificatul emis de primaria localitatii prin care se atesta schimbarea destinatiei constructiei ( in situatia in care schimbarea acesteia s-a facut fară efectuarea unor modificări la constructie), în copie legalizată
 •   extras de carte funciară de informare (in lipsa lui putem obține noi acest extras de carte funciară)
 •   cerere de eliberare extras de carte funciară
 •   tariful de eliberare extras este de 20 lei, iar termenul de eliberare este de 2 zile lucratoare
 •   copie dupa actele de identitate ale proprietarilor
 •   schite, planuri ale imobilului  (dacă exista)


3. In baza acestor documente vom completa
formularele tip cerute de ANCPI/OCPI* pentru depunerea documentatiei la OCPI in vederea receptionarii si inscrierii  in cartea  funciara.


4. Întocmim documentația cadastrală in baza măsurării imobilului de către un specialist al nostru, în prezența proprietarului
.

 •   se analizeaza documentele detinute de proprietar si se stabileste data efecturarii masuratorilor
 •   in baza conventiei incheiate, persoana autorizata solicita de la OCPI informatiile din baza de date  
 •   se identifica limitele imobilului de catre proprietar împreuna cu persoana autorizata
 •   se masoara imobilul si vecinatatile lui
 •   se prelucreaza la birou datele rezultate din masuratori


5. Depunem documentația cadastrală la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea receptionarii si inscrierii  schimbarii destinatiei si/sau a descrierii constructiei in cartea funciară
.

 •   documentatia se depune la OCPI in vederea receptiei si inscrierii in cartea funciară insoțită de inscrisurile justificative mai sus mentionate
 •   OCPI poate solicita completari si/sau poate dispune verificarea in teren a corectitudinii intocmirii documentatiei
 •   tariful de recepție și înscriere este de 60 lei
 •   termenul de receptionare si inscriere este de 15 zile lucratoare.


6. Recepționarea si inscriere in cartea funciară de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 • in baza inscrisurilor mai sus mentionate OCPI recepționeaza documentația si după caz atribuie imobilului un numar cadastral unic ( dacă imobilul era anterior identificat cu numar topografic)
 •   OCPI dispune prin incheiere de carte funciară inscrierea schimbarii si/sau a descrierii constructiei
 •   la implinirea termenului ridicam incheierea de carte funciară si extrasul de carte funciară pentru informare

 

Alte informatii relevante
Tariful OCPI de receptie si inscriere in regim de urgentă este de 5 ori tariful calculat pentru inscrierea in regim normal
Termen de receptionare si inscriere: 15 zile (5 zile la urgenta)
Pagina de tarife si termene

 

Legislatie relevanta
Noul cod civil art.914
Legea nr.7/1996 republicată
Ordinul 633/2006 al directorului general al ANCPI
Ordinul 634/2006 al directorului general al ANCPI
Legea nr.50/1991 republicata

scroll back to top
Copyright © 2024 Cadastru | topografie | carte funciara. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.