Topografie

servicii topografieTopografia este ştiinţa şi tehnica care stă la baza întocmirii hărţilor şi planurilor care reprezintă porţiuni ale suprafeţei terestre.

Planul topografic este o reprezentare convenţională, micşorată a proiecţiei orizontale a detaliilor topografice de pe o porţiune restrânsă a suprafeţei terestre, redusă la o anumită scară, fără a se ţine seama de curbura pământului intocmita in format analogic (pe suport hârtie) sau digital (pe suport CD, DVD etc.).

În România planul topografic se întocmeşte în Sistemul de proiecţie Stereografic 1970 şi în Sistemul de referinţă Marea Neagră 1975.

Ridicarea topografică - reprezintă un ansamblu de lucrări de teren şi de birou necesare realizării unui plan topografic. În funcţie de conţinutul lor, ridicarile topografice pot fi: ridicări planimetrice când se determina doar poziţia în plan a punctelor suprafeţei topografice, ridicări nivelitice când se determina doar poziţia pe verticala a punctelor, ridicări combinate, când se determină atât poziţia în plan, cât şi a poziţia pe verticală a punctelor.


Ridicarea topografica poate fi necesară pentru
:

 •   obtinerea autorizatiei de construire, a autorizatie de demolare, PUD, PUZ, PUG.
 •   proiectare retele: electrice, gaz, apa, canalizare.
 •   incheiere contracte de inchiriere, arendare, concesionare
 •   identificarea proprietarilor reali ai terenului pe care urmeaza a fi executate anumite investiţii
 •   obtinere aviz de scoatere din circuitul agricol
 •   obtinere decizie de atribuire a numarului postal.


Aveti nevoie de realizarea unei ridicari topografice ?

Trebuie sa stiti care sunt pasii ce trebuie parcursi pentru avizarea ei de catre OCPI:

1. Contactați-ne pentru a începe demersurile necesare in vederea întocmirii documentației. Vă stăm la dispoziție cu toate detaliile și lamuririle necesare, în vederea intocmirii documenției la standardele cerute de ANCPI. 


2. Pregatiți-vă următoarele documente
:

 •   extras de carte funciară de informare (in lipsa lui putem obține noi acest extras de carte funciară)
 •   cerere de eliberare extras de carte funciară
 •   tariful de eliberare extras este de 20 lei, iar termenul de eliberare este de 3 zile lucratoare
 •   certificat de urbanism de informare
 •   copie dupa actele de identitate ale proprietarilor
 •   schite, planuri ale imobilului  (in situatia in care exista)


3. In baza acestor documente vom completa
formularele tip cerute de ANCPI/OCPI* pentru depunerea documentatiei la OCPI in vederea avizarii.


4. Întocmim documentația in baza măsurării imobilului de către un specialist al nostru, în prezența proprietarului
.

 •   se analizeaza documentele detinute de proprietar si se stabileste data efecturarii masuratorilor
 •   in baza conventiei incheiate, persoana autorizata solicita de la OCPI informatiile din baza de date 
 •   se identifica limitele imobilului de catre proprietar împreuna cu persoana autorizata
 •   se masoara imobilul si vecinatatile lui
 •   se stabileste care este partea de imobil afectata de dreptul de uz sau de abitatie
 •   se prelucreaza la birou datele rezultate din masuratori


5. Depunem documentația la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea avizării

 •   documentatia se depune la OCPI in vederea avizarii
 •   OCPI poate solicita completari si/sau poate dispune verificarea in teren a corectitudinii intocmirii documentatiei
 •   tariful de avizare este de 200 lei/ hectar dar nu mai mult de 1500 lei 


6. Avizarea documentatiei de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 • in baza inscrisurilor mai sus mentionate OCPI avizeaza documentația prin emiterea unui aviz
 • la implinirea termenului ridicam avizul si doua exemplare ale documentatiei avizate

 

Pe langa ridicarile topografice avizate sau nu de OCPI realizam si alte lucrari topografice cum ar fi:

Trasari* - reprezinta marcarea pe teren în urma măsurătorilor topografice, a punctelor de contur, prin întocmirea unui proiect de execuţie si poate fi necesară pentru:
         - materializarea proprietatii pe teren (înțărușare)
         - trasarea constructiilor si a elementelor acestora: cote constructii, axe, goluri.
* punem la dispozitie tarusi inclusi in pretul lucrarii

Proiectarea Reţelei Topografice de Construcţii (RTC);
Intocmire de profile transversale, profile longitudinale.
Urmarirea comportarii constructiilor in timp.
Nivelment / transmitere cote

 Alte informatii relevante

Tariful OCPI de avizare in regim de urgentă este de cinci ori tariful in regim normal
Termen de avizare: 9 zile (3 zile la urgenta)
Pagina de tarife si termene

 Legislatie relevanta
Ordinul 700/2014 al directorului general al ANCPI

scroll back to top
Copyright © 2024 Cadastru | topografie | carte funciara. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.