Inscrierea unei constructii in cadastru si cartea funciară

servicii inscriere constructii

Constructiile indiferent de destinație, de proprietar sau de anul construirii lor trebuie inscrise in cadastru si cartea funciară atunci cand sunt finalizate.

Proprietarul poate de asemenea să opteze pentru inscrierea constructiei in cadastru si in cartea funciară pe stadii de executie.


Constructiile se inscriu in cadastru si in cartea funciară numai dacă si terenul este inscris cel putin in cartea funciară

Pasi ce se parcurg pentru inscrierea unei constructii în cadastru si in cartea funciară:

 1. Contactați-ne pentru a începe demersurile necesare in vederea întocmirii documentației cadastrale. 

Vă stăm la dispoziție cu toate detaliile și lamuririle necesare, în vederea intocmirii documentației cadastrale la standardele cerute de ANCPI. 


2. Pregatiți-vă documentele necesare după cum urmează
:

A. Constructii finalizate si edificate in baza autorizatiei de construire

 •   certificatul de atestare a edificării construcției emis de primăria localității
 •   copia legalizată a autorizației de construire (doar în cazul în care terenul are o categorie de folosință agricolă în cartea funciară)
 • act de constituire a dreptului de superficie sau declaratia proprietarului terenului că renunță la dreptul de a invoca accesiunea, în cazul în care proprietarul constructiei nu este si proprietarul terenului
 • extras de carte funciară de informare (in lipsa lui putem obține noi acest extras de carte funciară)
 •   cerere de eliberare extras de carte funciară
 •   tariful de eliberare extras este de 20 lei, iar termenul de eliberare este de 2 zile lucratoare
 •   copie dupa actele de identitate ale proprietarilor
 •   schite, planuri ale imobilului  (dacă exista)
 •   certificat de atestare fiscala (emis de primaria localitatii unde este situat terenul)


B. Constructii finalizate si edificate fara autorizatie de construire anterior datei de 01.08.2001

 •   certificat de atestare fiscala (emis de primaria localitatii unde este situat terenul) in care sa existe mentiunea anului edificarii constructiei sau a anului luarii acesteia in evidentele fiscale (data trebuie sa fie anterioara zilei de 01.08.2001)
 •   act de constituire a dreptului de superficie, in cazul in care proprietarul constructiei nu este si proprietarul terenului
 •   extras de carte funciară de informare (in lipsa lui putem obține noi acest extras de carte funciară)
 •   cerere de eliberare extras de carte funciară
 •   tariful de eliberare extras este de 20 lei, iar termenul de eliberare este de 2 zile lucratoare
 •   copie dupa actele de identitate ale proprietarilor
 •   schite, planuri ale imobilului  (dacă exista)


C. Constructii aflate intr-un anumit stadiu de executie

 •   autorizația de construire in copie legalizată
 •   procesul verbal de recepție sau certificatul emis de primaria localitatii, in copie legalizată, prin care se atesta stadiul fizic in care se gaseste constructia
 •   act de constituire a dreptului de superficie sau declaratia proprietarului terenului ca renunta la dreptul de a invoca accesiunea, in cazul in care proprietarul constructiei nu este si proprietarul terenului
 •   extras de carte funciară de informare (in lipsa lui putem obține noi acest extras de carte funciară)
 •   cerere de eliberare extras de carte funciară
 •   tariful de eliberare extras este de 20 lei, iar termenul de eliberare este de 2 zile lucratoare
 •   copie dupa actele de identitate ale proprietarilor
 •   schite, planuri ale imobilului  (dacă exista)
 •   certificat de atestare fiscala (emis de primaria localitatii unde este situat terenul)


3. In baza acestor documente vom completa
formularele tip cerute de ANCPI/OCPI* pentru depunerea documentatiei la OCPI in vederea receptionarii si inscrierii constructiei in cartea  funciara.


4. Întocmim documentația cadastrală in baza măsurării imobilului de către un specialist al nostru, în prezența proprietarului
.

 •   se analizeaza documentele detinute de proprietar si se stabileste data efecturarii masuratorilor
 •   in baza conventiei incheiate, persoana autorizata solicita de la OCPI informatiile din baza de date  
 •   se identifica limitele imobilului de catre proprietar împreuna cu persoana autorizata
 •   se masoara imobilul si vecinatatile lui
 •   se prelucreaza la birou datele rezultate din masuratori


5. Depunem documentația cadastrală la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea receptionarii si inscrierii constructiei in cadastru si cartea funciară
.

 •   documentatia se depune la OCPI in vederea receptiei si al inscrierii in cadastru si cartea funciară insoțită de inscrisurile justificative mai sus mentionate
 •   OCPI poate solicita completari si/sau poate dispune verificarea in teren a corectitudinii intocmirii documentatiei
 •   tariful de recepție și înscriere este de 60 lei + 0,05% din valoarea de impozitare a constructiei mentionata in certificatul de atestare fiscala.
 •   termenul de receptionare si inscriere este de 15 zile lucratoare.


6. Recepționarea si inscrierea in cadastru si cartea funciară de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 • in baza inscrisurilor mai sus mentionate OCPI recepționeaza documentația si după caz atribuie imobilului un numar cadastral unic ( dacă imobilul era anterior identificat cu numar topografic)
 •   OCPI dispune prin incheiere de carte funciară inscrierea constructiei
 •   la implinirea termenului ridicam incheierea de carte funciară si extrasul de carte funciară pentru informare


Alte informatii relevante

Tariful OCPI de receptie si inscriere in regim de urgentă este de 5 ori tariful calculat pentru inscrierea in regim normal
Termen de receptionare si inscriere: 15 zile (5 zile la urgenta)
Pagina de tarife si termene

 
Legislatie relevanta

Noul cod civil
Legea nr.7/1996 republicată
Ordinul 700/2014 al directorului general al ANCPI
Legea nr.50/1991 republicata
Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor

Copyright © 2024 Cadastru | topografie | carte funciara. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.